Excedent bugetar de 46 milioane de lei pe 2018 la Consiliul Judeţean Caraş-Severin! Vezi ce se face în 2019 cu aceşti bani!

10 milioane de euro la cursul din 2018, însemnând 9,7 milioane de euro la cursul de azi! Mai exact, 46.377.236 lei este soldul contului de excedent al bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul exerciţiului bugetar 2018! Banii vor fi folosiţi cu predilecţie pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2019, după cum aflăm de la Silviu Hurduzeu, preşedintele Consiliului Judeţean.

Şedinţa Consiliului Judeţean Caraş-Severin din ultima zi a lunii ianuarie are pe ordinea de zi proiectul de hotărâre iniţiat de Silviu Hurduzeu privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019. Din excedentul de 46,4 milioane de lei, preşedintele CJ doreşte utilizarea pentru secţiunea de dezvoltare în 2019 a sumei de 43,5 milioane de lei.

Silviu Hurduzeu propune spre alocare: 9,2 milioane de lei pentru rambursare credit CEC; 7 milioane lei – Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, apelul non-competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali“; 6,7 milioane lei – Proiect Sistem integrat de management al deşeurilor; 4,3 milioane lei – Proiect Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Staţionarul 2 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa (POR 2014-2020); 2,4 milioane lei – idem Staţionarul 3 al SJUR; 1,7 milioane lei – Refacere după calamităţile din 2018 a DJ 582 Brebu Nou – Slatina Timiş, aflat în perioada de sustenabilitate; 1,2 milioane lei – Refacere corp drum DJ 571 B, pe o lungime de 17 km, la ieşirea din satul Stăncilova (comuna Şopotu Nou) spre Cărbunari (spălare corp drum); 1,15 milioane lei – Ranforsare DJ 571 G, DJ 571 B – intravilan Bănia, lungime 3 km; 1 milion lei – Proiect România-Serbia iniţiativă comună împotriva cancerului în regiunea transfrontalieră, îmbunătăţirea diagnosticării şi tratamentului tumorilor maligne; 0,9 milioane lei – Refacere structură de rezistenţă (distrusă) pentru un pod pe DJ 585 peste pârâul Vernic (lungime 8 m, lăţime 6 m; comuna Ramna); 0,8 milioane lei – Modernizare DJ 608 B Copăcele-Zorlencior, de la km 8+600 la km 19+600. Tabelul cuprinzând toate obiectivele îl găsiţi mai jos.

celtic transilvania 1000x100px