Elevii din învățământul gimnazial, profesional și liceal se pregătesc să evalueze activitatea profesorilor

Odată cu aprobarea metodologiei de atribuire a feedbackului semestrial, menit să faciliteze dialoguri reale între elevi și profesori cu privire la calitatea actului educațional, se fac demersuri pentru implementarea acestui act normativ la nivelul școlilor. Și elevii din Caraș-Severin sunt încurajați să își noteze profesorii.

Școlarii sunt încurajați să reacționeze în funcție de felul cum au reușit profesorii să îi atragă să participe la orele de curs, pentru utilizarea tehnologiei digitale în activitatea didactică, ritmul de parcurgere al materiei și atmosfera generală din timpul orelor. Feedbackul semestrial se va da odată cu încheierea situației școlare, iar rezultatele vor fi prezentate la începutul semestrului următor într-o dezbatere între elevi și profesori pentru identificarea de soluții comune pentru rezolvarea problemelor semnalate.

Feedbackul semestrial reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare-învățare-evaluare și despre relația elev-profesor.

leader board 728 x 90 px

Notarea profesorilor este utilizată ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional.”, spune Dragoș Glosic, președintele Consiliului Județean al elevilor din Caraș-Severin.