Elevii caută drumul spre reușită! Peste 100 de liceeni de la Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște” vor beneficia de avantajele unui proiect POCU, pe piața forței de muncă

timisoara capitala 2023

Societatea actuală cunoaşte o schimbare rapidă, dinamică, cu profunde transformări economice şi sociale, iar piaţa tradiţională a muncii tinde să devină o lume tehnologică foarte complexă și de aceea este necesar ca elevii să fie ajutaţi să-şi dezvolte potenţialul la maximum, să-şi proiecteze evoluţiile viitoare, să fie stimulaţi să-şi deschidă gândirea către noile oportunităţi pe care mediul socio-profesional le oferă.

Cu acest concept în minte, conducerea Liceului Tehnologic ”Valeriu Braniște” a ales să investească mai mult în viitorul copiilor care urmează cursurile unității de învățământ.

Pentru ca tinerii lugojeni să aibă succes când vor ieși de pe băncile instituției, dar și pentru a avea o experiență, brăniștenii au devenit partener, alături de Liceul Tehnologic “Sfântu Nicolae” din Deta, în cadrul proiectului “Acces la succesul profesional – drumul spre reușită”, derulat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, finanțat de OIR PECU Regiunea Vest cu nr. POCU/633/6/14/130505 (11905/15.10.2020).

În cursul anului școlar 2022 – 2023, nu mai puțin de 118 elevi de la Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște” vor beneficia de avantajele implementării proiectului menționat.

Cuib de vise 1000x100

În urma selecției, 16 liceeni, de clasa XII-a, vor desfășura activități de instruire practică la agenții economici locali ca tehnician operator roboți industriali, 20, tot de clasa XII, ca tehnician în turism, 18 elevi, de clasa XII, tehnician în gastronomie, 20 elevi de clasa a XI-a, comerciant-vânzător, 20 locuri vor fi disponibile pentru cei din clasa a XII-a pentru ospătar, chelner și vânzator în unități de alimentație, 13, pentru clasa XI, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, și 11 de clasa XI pentru confecționer produse textile.

Beneficiarii acestui proiect vor primi o subvenție pentru participarea la orele de pregătire practică.

Obiectivul general al proiectului este creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin sprijinirea unui număr de 143 de elevi (din învăţământul liceal, profesional şi dual) în vederea participării la programe de educaţie la locul de muncă şi dobândirii de cunoştinţe şi aptitudini practice în strânsă corelare cu nevoile pieţei muncii.