Dumitru Rujan trage linie la final de sesiune parlamentară. Ce realizări bifează?

dumitru rujan pupitru

Prima sesiune parlamentară a acestui an a ajuns la final, așa că deputatul cărășean Dumitru Rujan a făcut o trecere în revistă a activității de parlamentar din perioada februarie – iunie 2022.

Deputatul PNL anunță că a fost inițiator sau co-inițiator al mai multor proiecte care au fost deja promulgate sau urmează să fie:

 • proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice Lege 117/2022
 • propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix Lege 175/2022
 • proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 142/2022
 • proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin Lege 180/2022
 • proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora la promulgare
 • proiect de lege privind modificarea şi completarea art.4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România” la promulgare
 • proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la promulgare
 • proiect de lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului la promulgare
 • proiect de lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 la promulgare
 • proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor de deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului la promulgare
 • proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor la promulgare
 • proiect de lege privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei Naţionale de Interoperabilitate la promulgare

„Am avut, în sesiunea parlamentară februarie – iunie 2022, o luare de cuvânt pentru a susține adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Alături de colega mea Mara Calista am iniţiat o propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Prin această propunere legislativă ne dorim să oferim ajutorul necesar grupurilor vulnerabile formate din persoane cu dizabilităţi (autism, sindrom Down, afecţiuni locomotorii sau alte afecţiuni) pentru a le creşte calitatea vieţii şi parcursul pe care îl fac în vederea recuperării. Iar în multe cazuri recuperarea se poate face prin sport. De aceea dorim să fie acordate anual 6 tichete de valoare în vederea folosirii pentru terapia bazată pe sport.

Totodată, am depus alături de colega mea Vetuța Stănescu o inițiativă legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în sensul completării locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale şi pentru eliminarea inechităţilor care afectează angajaţii combinatelor siderurgice de la Hunedoara și Reșița.”, explică Dumitru Rujan.

Tot în această sesiune parlamentară deputatul cărășean a participat la mai multe dezbateri în comisia de specialitate din care face parte – Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În luna martie, tânărul deputat a fost desemnat de colegii săi secretar al acestei comisii.

„Și în următoarea sesiune parlamentară mă voi implica pentru a îmbunătăți legislația pentru a-i ajuta pe caraș-severineni și pe români să aibă parte de o viață mai bună, să fie protejați și să aibă acces la resurse și servicii de bună calitate.”, promite Dumitru Rujan.