Cum să atragi fonduri nerambursabile pentru o afacere? ADR Vest te invită la un seminar de informare

po 1000x100px (3)

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a început seminariile de informare cu privire la finanțările nerambursabile disponibile pentru microîntreprinderile interesate de accesarea fondurilor disponibile.

Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 10,77 milioane de euro, microîntreprinderile din Regiunea Vest urmând să beneficieze de noi oportunități de finanțare în cadrul apelului 2 de proiecte pentru „Prioritatea de Investiții 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi”.

În județul Timiș, la Timișoara, evenimentul va avea loc în data de 29 mai, începând cu ora 11.00, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, în Amfiteatrul K1.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

În cadrul seminarului, reprezentanții ADR Vest vor prezenta prevederile „Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor”, și anume: criteriile de eligibilitate și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererii de finanțare și anexele aferente.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice din fonduri publice este de 200.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Seminariile de informare sunt deschise tuturor microîntreprinderilor din regiune, interesate de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul apelului de proiecte pentru PI 2.1.A a POR.

Participarea la eveniment este gratuită, iar accesul este liber – nu sunt necesare confirmarea prezenței sau o înscriere prealabilă.

Condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile sunt precizate în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul ADR Vest (secțiunea  POR 2014-2020/Ghiduri de finantare/ Apeluri lansate) – https://adrvest.ro/microintreprinderi-2/ și pe pagina web a Regio-Programului Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/ro/.

banner 970 x 250