Contract de 9,5 milioane de euro semnat de Consiliul Judeţean

Consiliul Județean Caraş-Severin, în calitate de beneficiar, şi Ministerul Fondurilor Europene, ca autoritate de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, au încheiat contractul de finanțare pentru Fazarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.

Consiliul Judeţean Caraș-Severin a semnat contractul de fazare a proiectului, în vederea continuării finanţării din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, informează CJ printr-un comunicat de presă.

Consiliul Județean Caraş-Severin vizează în Faza 2 continuarea investiţiilor în sectorul de gestionare a deşeurilor începute în Faza 1 prin Programul Operaţional Sectorial (POS) „Mediu” 2007-2013. Proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană.

„Până în prezent au fost terminate lucrările la Centrul de management integrat al deşeurilor de la Lupac (contractul de lucrări CL1), urmând să aibă loc recepţia la terminarea lucrărilor. În ceea ce priveşte contractul de lucrări CL3, a fost finalizată și recepționată închiderea depozitelor urbane neconforme în cele opt oraşe: Reşiţa, Anina, Oraviţa, Moldova Nouă, Băile Herculane, Caransebeş, Oţelu Roşu şi Bocşa. În cadrul contractului de lucrări CL5, au fost construite trei staţii de transfer, la Bozovici, Pojejena şi Oţelu Roşu şi urmează să aibă loc recepţia la terminarea lucrărilor“, se precizează în comunicatul de presă.

Valoarea Fazei 1 a proiectului finanţat din POS Mediu 2007-2013 a fost de 142.904.368 lei ei, cu TVA (32.942.459 euro), Faza 2 având o valoare de 41.081.173 lei, cu TVA (9.470.072 euro).