Firmele cărăşene din industria lemnului s-au coalizat: Risc de blocare a activităţii economice din cauza supracontrolului!

explo 1000x200

Reprezentanţii a 19 agenţi economici având ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului din județul Caraș-Severin au semnat o rezoluţie prin care semnalează iminenţa blocării activităţii! Victime colaterale: gospodăriile care se încălzesc cu lemn de foc?!

Rezoluţia a fost făcută publică ieri, 8 mai, pe reţelele de socializare, în condiţiile în care aflăm că a fost adoptată în cadrul unei întruniri ce a avut loc la Reşiţa în data de 6 mai 2017, dar desfăşurate fără prezenţa presei. Redăm textul integral.

„REZOLUŢIE

 1. Solicităm Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să respecte litera și spiritul Hotărârii de Guvern nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prin stabilirea prețurilor de pornire la licitaţie la nivelul prețurilor de referinţă stabilite prin Decizia Directorului General nr. 383/28-09-2016. Creșterea artificială a preţurilor de pornire la licitaţie de către direcţii se transmite în preţurile lemnului pe piaţă, inclusiv în preţuri nesustenabile ale lemnului de foc pentru populaţie.
  2. Corectarea prevederilor excesive ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 20 septembrie 2016;
  3. Începerea imediată de dezbateri pentru amendarea HG-1004-2016, reglementare care birocratizează excesiv întreaga activitate din administrarea pădurilor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, afectând productivitatea şi eficienţa activităţii care ţine de funcţia ecomonică a pădurilor;
  4. Autorizarea de mediu a activită
  ții de exploatare conform Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, art. 19. Alin (3) «Autorizaţia de mediu se emite pentru o perioadă de 10 ani şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de exploatare forestieră şi obligaţiile privind protecţia mediului».
  5. Sus
  ținerea prin PNDR a investițiilor în creșterea rolului pădurilor în combaterea schimbărilor climatice, accesibilizarea fondului forestier și investiții în tehnologii de exploatare prietenoase cu mediul.
  6. Solicităm Ministerului Apelor şi Pădurilor să publice un raport privind starea pădurilor României
  și a administrației pădurilor, precum și asupra evoluției fenomenului tăierilor ilegale în urma măsurilor implementate în ultimii 2 ani.
  7. Solicităm Regiei Na
  ționale a Pădurilor să elimine practicile de concurență neloială prin calitățile de administrator și concomitent implicarea în activități de agent economic în exploatare forestieră. De asemenea, solicităm o relație corectă prin negocierea caietului de sarcini și a contractului de furnizare a masei lemnoase, evitându-se decapitalizarea agenților economici prin garanții contractuale excesive.
  8. Modificarea ORDIN Nr. 1540 din 3 iunie 2011 «pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu introducerea prejudiciilor de exploatare inevitabile»”.

Gospodăriile dependente de lemn de foc – în pericol?!

Motivele care au stat la baza adoptării acestei rezoluţii, se spune în preambulul documentului ce poartă 19 semnături din partea reprezentanţilor a tot atâţia agenţi economici care exploatează masa lemnoasă din Caraş-Severin, sunt următoarele: ● riscul de blocare a activității cauzată de suprareglementarea legislativă, supracontrol și lipsa de susținere a activității prin investiții; ● importanța industriei lemnului pentru economia națională și pentru dezvoltarea locală; ● punerea în pericol a aprovizionării celor aproximativ 3,5 milioane gospodării care se încălzesc cu lemn de foc, prin blocajul activității de punere în valoare a resurselor forestiere; ● dezinformarea din spațiul public privind starea pădurilor României.

1000x100 casa brutarului
tmc 640

Documentul pare a fi asumat de 19 operatori economici. Pe 15 dintre aceştia i-am identificat în special după ştampile, este vorba despre 14 societăţi comerciale din Caraş-Severin şi una din judeţul Mureş: COLCEAR SERVCOM S.R.L. Zăvoi, SUSAI SERVCOM S.R.L. Zăvoi, T.D.L. BRĂDET S.R.L. Anina, MITOCARII FOREST S.R.L. Bozovici, PAM-SA S.R.L. Prilipeţ, OTE PLAST S.R.L. Bozovici, ENEA CHEILE NEREI S.R.L. Şopotu Nou, ALEX & CARMINA S.R.L. Anina, GS IMBRESCU PRODIMPEX S.R.L. Borlovenii Vechi, PROD-FOREST NIRIS S.R.L. Prigor, A.M.S. FOR-TRANS S.R.L. Rusca Teregova, IONE & CRIS S.R.L. Reghin (judeţul Mureş), COST & NIC FOREST TRANS S.R.L. Anina, HOUSE KING TURIST S.R.L. Cărbunari, SILVANI GEORGE S.R.L. Anina. Alţi 4 operatori economici apar ca semnatari ai rezoluţiei, dar fără ştampile. Aceştia sunt (sau măcar par a fi) următorii: PAM HDRD WOOD S.R.L., Moderas Andra (S.C.?, P.F.A.?), CODRUTA & DAMI(…???) S.R.L., BALTRI FOREST BT S.R.L..

Aşteptăm reacţia autorităţilor, dar şi a organizaţiilor de protecţie a mediului. Nimeni nu îşi doreşte condamnarea la pieire a industriei lemnului, dar nici exploatarea fără justă măsură a pădurilor.

banner maxagro