Cel mai frumos cadou la aniversarea a două secole pentru Teatrul „Mihai Eminescu“: reabilitare europeană!

explo 1000x200

Cel mai vizitat obiectiv turistic al Oraviței a marcat într-un mod cum nu se poate mai frumos aniversarea a 200 de ani de la inaugurarea edificiului (1817-2017), prin semnarea unui contract de finanțare pentru reabilitarea imobilului cu fonduri europene.

La sediul Primăriei Oravița a avut loc, în 30 iunie, și prima conferință de presă, cea privind deschiderea proiectului, moment cu care am aflat că obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a orașului Oravița prin restaurarea și valorificarea durabilă a Teatrului „Mihai Eminescu“ – obiectiv de patrimoniu clasă A.

Mai exact, este vorba despre restaurarea și conservarea Teatrului „Mihai Eminescu“ din Oravița, amenajarea peisagistică a parcului din curtea interioară a teatrului și includerea acestuia în circuitul turistic local, regional și național.

Investiția constă, în principal, din lucrări de reamenajare interioară la subsol, parter, mezanin şi etaj, în scopul utilizării în continuare ca sală de spectacole, birouri, anexe etc.

 

Lucrările de reamanajare generale propuse prin proiectul de arhitectură sunt:

 • Reparații și refacere finisaje și ornamente la interior și la fațade;
 • Reparații la scările interioare de acces la parter, mezanin, etaj și pod;
 • Modificări la pereții interiori nestructurali;
 • Modificări locale la pereții structurali prin demolarea unor parapeți la ferestre parter;
 • Realizarea unor cadre metalice de consolidare locală la golurile modificate în pereții structurali;
 • Reamenajarea în întregime a spațiilor de la parter, mezanin, etaj, cu păstrarea funcțiunilor de bază neschimbate;
 • Modificări locale la pereții structurali;
 • Reparații locale la stâlpii metalici ai balconului, la bolțișoare și la profilele metalice existente;
 • Reparații și consolidări locale sau înlocuiri de elemente de lemn sau metal, la planșeul de peste etaj și rigidizarea lui în plan orizontal cu grinzi și diagonale orizontale metalice plasate în pod;
 • Subzidiri din beton la fundații;
 • Refacerea șapei suport a pardoselii de peste zona subsolului ca o placă subțire din beton armat monolit, încastrat pe contur, la baza pereților, prin dinți de conlucrare și conectori metalici ancorați în zidăria existentă;
 • Refacerea tencuielilor și finisajelor exterioare;
 • Refacerea locală a tencuielilor și finisajelor interioare;
 • Repararea/înlocuirea pardoselilor degradate din spațiile interioare;
 • Îmbunătățirea funcționării elementelor de colectare și evacuare a apelor pluviale din zona construcției;
 • Reparații la unele elemente de șarpantă, prin decuparea locală, completarea și plătuirea cu material lemnos cu caracteristici compatibile la existent;
 • Reparații locale la frontonul zidăriei din pod;
 • Ignifugarea șarpantei și a planșeului din lemn;
 • Înlocuirea învelitorii din tablă, precum și a stratului suport;
 • Înlocuirea în totalitate a accesorilor învelitorii;
 • Reparații și înlocuiri ale tâmplăriilor cu respectarea normelor de termoeficiență;
 • Refacerea tuturor instalațiilor în conformitate cu normele în vigoare;
 • Dezafectarea bazinelor de carburanți existente în exteriorul clădirii, în curtea adiacentă și realizarea pe același amplasament a unu spațiu tehnic subteran, pentru instalațiile teatrului și anexe;
 • Realizarea unei scări exterioare de acces de la cota platformei existente, la cota terenului și a grădinii existente deasupra zidului de sprijin din zidărie de piatră existent.

Pe lângă lucrările de construcții și de amenajare peisagistică a parcului din curtea obiectivului, sunt propuse dotări (instalații, mobilier și echipamente), activități de publicitate și vizibilitate, activități de digitizare a obiectivului (urmând să avem și o variantă 3D a celebrei clădiri), activități de auditare etc.

Durata de implementare a proiectului este de 57 de luni, respectiv între 19.02.2016 (când a început pregătirea lui) și 30.10.2020. Pentru acest an este prevăzută realizarea proiectului tehnic și obținerea avizelor, urmând ca anul viitor și celălalt să aibă loc lucrările de restaurare și achiziționarea dotărilor și a serviciului de publicitate.