Apel de selecție nr. 3/2018 – varianta simplificată. Măsura 2.3/2B – TINERI FERMIERI

Apel de selecție nr. 3/2018 – varianta simplificată
Măsura 2.3/2B TINERI FERMIERI

Data lansării apelului de selecție: 26.10.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție; Măsura 2.3/2B TINERI FERMIERI

 • Tipurile de beneficiari eligibili:

Categorii de beneficiari eligibili

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

În conformitate cu fisa măsurii 2.3/2B, beneficiari direcți/solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

Conform art. 2 din R (UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul măsurii 2.3/2B în funcție de forma de organizare sunt:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  – individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
  – ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
  – ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu GAL si AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

ATENȚIE! Dosarul cererii de finanțare se va depune în mod obligatoriu de către reprezentantul legal al solicitantului finanțării sau un împuternicit (prin procură notarială) al reprezentantului legal.

 • Fondurile disponibile pentru măsura respectiva: 205.946 Euro
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:
 • 30.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO
 • 20.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea contractului de finanțare.
 • Locul de depunere al proiectelor: sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul adurenilor GAL din Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN)
 • Intervalul orar: de luni pana vineri intre orele 9:00-17:00 iar in ultima zi pana la ora 12:00.

· Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele:26.11.2018 ora 12.00 la sediul operational GAL, AsociatieiMicroregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.
· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura M2.3/2B Tineri Fermieri, pagina de internet; http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-2.3/2B Tineri Fermieri/
· Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.
Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara.
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU