Aparatură de 8 milioane de euro ar putea fi primită de Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș

Un proiect de peste 8 milioane de euro este implementat la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș, în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19.

Proiectul a fost aprobat de către Consiliului Local și a fost depus în cadrul programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară Protejarea Sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 8.147.226 de euro cu TVA, constituită din valoarea cheltuielilor aferente Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș 7.923.540 de euro și alte cheltuieli eligibile.

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a Spitalului Caransebeș la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, având ca grup-țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.