ANUNȚ PUBLIC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin organizează la
sediul din municipiul Reșița, Aleea Trei Ape, nr.4, examen privind testarea profesională pentru
personalul contractual din cadrul Centrului “Casa Noastră” Zăgujeni din structura Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, ale cărui posturi au fost supuse
reorganizării, potrivit Hotărâri Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 86/31.03.2021.

Condițiile de participare la examen:

Examenul de testare se va desfășura pentru posturile pentru care au fost depuse opțiuni și care
au fost declarate admise, in conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului
de testare profesionala pentru personalul contractual, ale cărui funcții au fost supuse reorganizării,
aprobat prin Dispoziția directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Caraș-Severin nr. 736128.Q4.2021, cu modificările ulterioare.

leader board 728 x 90 px

Locul de desfășurare a examenului este sediul Direcliei Generale de Asistență Sociala și
Protecția Copilului Caraș-Severin, Aleea Trei Ape, nr. 4. Data desfigurării examenului de testare: Proba scrisă va avea loc în data 18.05.2021, ora 11,00, iar interviul va avea loc in data de 21.05.202I, incepdnd cu ora 11,00. Examenul de testare profesionala consta in susținerea unei probe scrise pe baza
bibliografiei/tematicii, anexate prezentului anunț (Anexa nr.1, Anexa nr. 2 9i Anexa ff’ 3), aprobată
de conducerea instituției.

În cadrul probei scrise se va testa nivelul cunoștințelor profesionale in
concordanță cu specificul funcției pentru care se organizează, testarea, iar proba interviu va consta in
testarea abilităților și aptitudinilor candidaților. Proba interviu poate fi susținută doar de către acei
candidați declarați admiși la proba scrisă.

Orice modificare a prezentului Anunț va face obiectul unei informări care va fi adusă la
cunoștință publica, după cum urmează:
– prin publicare pe pagina de internet a Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția
Copilului Caraș-Severin (www.dgaspgeS.p, secțiunea Cariere)
– prin afișare la avizierul Direcliei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Caraș-Severin;
– prin comunicare la adresa de poștă electronică a candidaților vizați.