Angajatorii din Caraș-Severin au fost verificați de către inspectorii ITM!

closeup engineer hand holding the helmet over the construction e

Muncitorii din Caraș-Severin sunt protejați de ITM! Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat controale pentru a se asigura că lucrează cu forme legale și în condiții de siguranță.

Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat aproape 200 de controale în Caraș-Severin. Din 196 de controale, au fost dispuse 206 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate. Sancțiunile se ridică la 141.000 de lei. Șase angajați prestau servicii pentru trei angajatori fără forme legale de muncă. Domeniile în care activau sunt construcții, restaurante și prelucrarea lemnului. De asemenea, inspectorii au luat la cunoștință nouă evenimente care au avut ca rezultat cinci cazuri de incapacitate temporară de muncă și patru decese. În prezent, se efectuează cercetări pentru a stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

Principalele probleme identificate sunt:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

– lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc;

– lipsa unui acord scris referitor la modul de întocmire a evidenței orelor de muncă în cazul lucrătorilor mobili;

– neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorul de muncă la controlul anterior;

– transmiterea de date eronate în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;

– stabilirea salariului de bază sub nivelul celui minim brut pe ţară;

– foile colective de prezenţă a orelor lucrate nu reflectă realitatea;

– neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;

– nu s-au luat măsuri pentru verificarea ISCIR a compresorului;

– neluarea măsurilor pentru efectuarea în termenul scadent a verificării PRAM a instalaţiei electrice;

– depozitare necorespunzătoare a buteliilor;

– nesemnalizarea zonelor periculoase din şantier;

– neasigurarea efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS Cov 2;

– neinstruirea lucrătorilor ţinând cont de noile riscuri reprezentate de infecţia cu SARS Cov 2;