Ajutorul guvernamental pentru primării? Permisiunea de a-şi creşte datoriile în 2018 şi 2019!

„Noi măsuri bugetare pentru autorităţile publice locale“, a anunţat ieri Direcţia Comunicare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). După ce le citiţi, veţi înţelege unde ne-au dus guvernările PSD-ALDE!

Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, o Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Împrumuturi de la Trezoreria Statului

Conform actului normativ, „se instituie posibilitatea ca unităţile administrativ-teritoriale să solicite, în perioada 2018-2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea împrumutului integral autorizat în anul 2019. Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate“, anunţă reprezentanţii Ministerului Dezvoltării.

Pachetul minim de servicii publice, conform prevederilor Programului de Guvernare 2018-2020, presupune realizarea unor investiţii în următoarele domenii: sănătate, educaţie, apă-canalizare, energie termică şi electrică, transport şi drumuri, salubrizare, cultură, sport, locuinţe.

În cazurile de excedente bugetare locale…

Totodată, autorităţile administraţiei publice locale sunt informate că vor putea ca, în anul 2018, să utilizeze excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personalul, corecţiile financiare aferente proiectelor, sentinţele civile definitive, precum şi rambursarea împrumuturilor contractate. „Acest lucru poate fi făcut doar în cazul în care aceste categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018“, se precizează în comunicatul oficial.

Potrivit unei modificări adoptate în ședința de Guvern, contribuțiile de asigurări sociale și impozitul pe venit aferente drepturilor de natură salarială declarate și neachitate până la 31 decembrie 2017 se achită anul acesta de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din bugetele unităților administrativ-teritoriale, din veniturile proprii ale acestora și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. În această categorie intră și contribuțiile de asigurări sociale și impozitul pe venit aferente drepturilor salariale câștigate în instanță de personalul din învățământul preuniversitar de stat până la 31 decembrie 2017.

De asemenea, în vederea deblocării finanţării din credite a investiţiilor publice de interes local, unităţile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea de a muta sume autorizate ca trageri pentru anul curent de la o finanţare rambursabilă la alta în cadrul sumei totale autorizate pentru anul respectiv.

Bugetul de stat este secătuit! Bugetele locale, condamnate la îndatorare! 

Din explicaţia oferită de MDRAP în finalul comunicatului de presă transpare adevăratul motiv pentru care a fost adoptată această ordonanţă de urgenţă.

„Aceste prevederi au fost aprobate deoarece bugetul de stat şi fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanţare al autorităţilor administraţiei publice locale, iar nefinalizarea unor proiecte în domeniul alimentării cu apă sau al salubrizării poate conduce la aplicarea unor produceri de infringement de către Comisia Europeană, întrucât au fost asumate termene de conformare“, transmit comunicatorii MDRAP.

Ca să traducem. Administraţiile publice locale au fost nevoite să se ralieze noii grile de salarizare, dar şi unui nou sistem de alocări bugetare. Mai toate unităţile administrativ-teritoariale au devenit astfel dependente de sumele ce vor fi alocate discreţionar de Guvern. Promisiunea acestuia că va acoperi pasivul din bugetele locale se dovedeşte acum o mare minciună. Executivul recunoaşte, deci, că nu are suficienţi bani la bugetul de stat, dar oferă UAT-urilor „şansa“ de a se supraîndatora. O face pentru că România este în pragul aplicării unor noi măsuri de infringement de către Comisia Europeană!