Zeci de năpăstuiţi, la Centrul judeţean al persoanelor fără adăpost! [VIDEO]

Gerul năprasnic din ultimele zile i-a împins pe oamenii fără un acoperiș deasupra capului să ceară ajutor Centrului din Caransebeș, singurul din județ care se ocupă de asigurarea unui adăpost pentru cei cărora viața nu le-a prea surâs.

Cum în aceste zile s-au înregistrat temperaturi cu multe grade minus, autoritățile au dispus ca persoanele fără adăpost găsite pe stradă sau care sunt cunoscute că dorm sub cerul liber, din orașele județului, să fie transportate către Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeș. Așa se face că numărul celor adăpostiți aici a crescut cu 10 persoane în ultimele două zile, de la 38 la 48 de persoane fără locuință.

La faţa locului am aflat chiar din gura unor oameni ai străzii cu vechime în Centru care sunt condițiile oferite:

Oamenii străzii beneficiază de cazare, trei mese pe zi, consiliere juridică, psihologică și socială. În prima etapă, acestora li se determină locul de domiciliu și, după caz, li se întocmesc actele de identitate. Cei care provin din alte județe sunt găzduiți în Centru între 10 și 30 de zile, după care sunt îndrumați spre județele de domiciliu. Persoanele fără adăpost din Caraș-Severin pot rămâne în această instituţie 12 luni, cu posibilitatea prelungirii șederii cu încă un an. În același timp, se încearcă incluziunea socială a acestora.