Acordul în cruce ori cruce pe acord?

Parcă a doua opţiune e mai potrivită, având în vedere că acordul acesta de tip special este frecvent neglijat. Încălcările regulii acordului apar şi în scris, discursul oral fiind, mai degrabă, loc straşnic pentru poticniri, reveniri, greşeli.

Trebuie să admit că lucrurile nu sunt simple. Iată regula: articolul genitival se acordă cu substantivul din subordonată, iar care – ca substitut – preia caracteristicile gramaticale ale antecedentului. Pronumele relativ are antecedentul în stânga articolului genitival, iar acesta din urmă anticipează un substantiv plasat tocmai la dreapta relativului, astfel încât acordul are loc în cruce (e ca în cazul potrivirilor din poezie, când rima se realizează astfel: versul 1 se potrivește cu versul 3 și versul 2 – cu versul 4). Câteva exemple ca suport practic: Un bărbat a cărui femeie întreţine familia este considerat norocos.; O femeie al cărei bărbat ia singur decizii are un caracter slab. Nu de puţine ori lucrurile sunt simplificate de vorbitori, după o logică proprie, fiecare dintre cele două elemente problematice fiind acordat cu substantivul cel mai apropiat (materializându-se astfel conceptul acord prin atracție). Câteva structuri aproape clișeice: *zona de acţiune a cărui indicator; *emisiune a cărui topic; *întâmplarea a cărui sens; *femeia a cărui copil. Structurile sunt respinse de normă, iar acordul prin atracție nu este o soluție tolerată aici.

La nivel teoretic, articolul genitival nu prezintă dificultăţi, nici relativul nu pare complicat; în practică însă, combinarea lor ridică probleme la nivelul acordului. Pentru evitarea greşelilor este necesară nu numai cunoaşterea şi folosirea corectă a regulii acordului, ci și analiza şi cunoaşterea exactă a ideii pe care vrem s-o redăm. Uneori ne complicăm inutil şi în loc să vorbim obişnuit, căutăm căile întortocheate ale regulilor de manual.

leader board 728 x 90 px

De reținut, așadar, situaţia specială apărută la atributul pronominal în genitiv când este exprimat printr-un pronume relativ. Acordul în cruce sau încrucișat e ca un joc de cuvinte încrucișate… odată ce i-ai dezlegat misterul, treburile nu mai sunt nici complicate, nici atractive. Greșelile sunt cele care rămân mereu atractive!