6 milioane de lei deficit pe 2018 la secţiunea dezvoltare! Preşedintele Hurduzeu, obligat de ministrul Finanţelor să acopere gaura urgent! Cu bani din bugetul local!

9 ianuarie 2019 este data-limită până la care Consiliul Judeţean Caraş-Severin este obligat, printr-un ordin din decembrie 2018 al ministrului Finanțelor Publice, să-şi acopere deficitul secţiunii de dezvoltare: 6,2 milioane de lei la 31 decembrie 2018!

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/18.12.2018, prin care sunt aprobate Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, impune unităţilor administrativ-teritoriale ca, „în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2019 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) (…) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare”.

În Caraş-Severin, Consiliul Judeţean a încheiat anul 2018 cu 6,2 milioane lei deficit la secţiunea de dezvoltare, ne informează preşedintele Silviu Hurduzeu.

„La data de 31.12.2018, secţiunea de dezvoltare a bugetului local al Judeţului Caraş-Severin a înregistrat încasări în sumă totală de 26.207.533,74 lei (exclusiv utilizările din excedent în sumă de 26.598.352,71 lei), iar plăţile în sumă de 32.400.673,69 lei, fiind astfel evidenţiat un deficit în cuantum de 6.193.139.95 lei, propus a fi acoperit din excedentul bugetului local”, detaliază Silviu Hurduzeu, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Ordinul emis de ministrul Eugen Teodorovici nu mai permite autorităţilor locale să opteze încotro să dirijeze eventualul excedent anual al bugetului local, aşa cum permite Legea 273/2006 privind finanţele publice locale. Potrivit acesteia, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după efectuarea regularizărilor şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, „se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”. Prin OMFP nr. 3809/18.12.2018, consiliile judeţene sunt nevoite astfel să dirijeze excedentul bugetar local prioritar către deficitele secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, până la data de 9 ianuarie 2019 inclusiv. Acesta este principalul motiv pentru care Hurduzeu a convocat o şedinţă extraordinară a CJCS pentru data de 9 ianuarie.