Ziua Internațională a Femeii

„Ziua internațională a femeii este o zi globală care sărbătorește realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor. Ziua marchează, de asemenea, un apel la acțiune pentru accelerarea parității de gen. O activitate semnificativă este asistată în întreaga lume, în timp ce grupurile se reunesc pentru a sărbători realizările femeilor sau pentru a se manifesta pentru egalitatea femeilor.”

Ziua internațională a femeii este sărbătorită în fiecare an în data de 8 martie din 1911. Cu timpul, din ce în ce mai multe țări s-au alăturat datorită Conferinței internaționale a femeilor socialiste, care a avut loc în august 1910.

Acum „Ziua internațională a femeii este un moment pentru a reflecta la progresele realizate, pentru a cere schimbări și pentru a celebra actele de curaj și determinare ale femeilor obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor.” (ONU)

leader board 728 x 90 px

În fiecare an, există o temă pentru ziua respectivă. Anul acesta este #ChooseToChallenge. Mișcarea internațională de zi a femeilor este justificată astfel: „Cu toții putem alege să provocăm și să chemăm prejudecățile de gen și inegalitatea. Cu toții putem alege să căutăm și să sărbătorim realizările femeilor. Colectiv, toți putem contribui la crearea unei lumi incluzive.”

Potrivit unui studiu recent al IRES, 64% dintre români sărbătoresc Ziua Femeii. Românii oferă în principal flori. Alte cadouri sunt parfumuri, dulciuri, mărțișoare și articole de îmbrăcăminte.

La Reșița va avea loc, de asemenea, o campanie pentru drepturile femeilor și Ziua Internațională a Femeii de către Asociația „Nevo Parudimos“.

***

International Women‘s Day

„International Women’s Day is a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating gender parity. Significant activity is witnessed worldwide as groups come together to celebrate women’s achievements or rally for women’s equality.“ quote by the leader of the International Women‘s Day 2021.

International Women’s Day is celebrated every year on the eighth of March since 1911. This year, it was celebrated in Austria, Denmark, Germany and Switzerland. Over the course of time, more and more countries joined because of the International Socialist Women‘s Conference held in August 1910.

Nowadays “International Women’s Day is a time to reflect on progress made, to call for change and to celebrate acts of courage and determination by ordinary women, who have played an extraordinary role in the history of their countries and communities.” (UN)

It emphasizes the idea of gender equality, because it does not exist in every country of the world.

Every year, there is a theme for the day. This year it is #ChooseToChallenge. The International Women‘s day movement justifies it with: “We can all choose to challenge and call out gender bias and inequality. We can all choose to seek out and celebrate women’s achievements. Collectively, we can all help create an inclusive world.”

According to a recent IRES study, 64% of Romanians celebrate Women’s Day. Romanians offer mainly flowers. Other gifts are perfumes, sweets, martisoare, and clothing items.

In Resita, there will also be a campaign for women‘s rights and the International Women‘s Day by the Association “Nevo Parudimos”.

Autor: Amelie Cohrs
Traducere: Dan Trișca