UVT oferă suport profesorilor care predau online! Programul postuniversitar a fost absolvit de aproape 70 de dascăli

Stiri Timisoara si Resita Muzeul Banatului Montan mbmr 1000x100

Programul „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”, derulat de Universitatea de Vest din Timișoara, a fost absolvit de 68 de cadre didactice. Profesorii din învățământul preuniversitar și-au dezvoltat abilitățile de predare-învățare-evaluare în regim online.

La doar două săptămâni de la anunțarea programului „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”, 90 de cadre didactice din 30 de județe s-au înscris. Din cauza perioadei încărcate de examene, în cele din urmă 68 de profesori au urmat programul. 49% dintre aceștia predau la ciclul gimnazial, 30% la ciclul primar și 11% la forme de învățământ postliceal, non-formal sau universitar. De asemenea, 18% dintre participanți activează la școli din mediul rural, restul de 82% având locul de muncă la școli din mediul urban.

Programul de studii s-a desfășurat pe trei grupe. Competențele cheie și cele specifice antrenate sunt cele stabilite prin European Framework for Digital Competence of Educators. „Planul de învățământ al programului propus conține șase discipline, dintre care trei discipline vizează aspecte didactice și pedagogice ale activităților didactice desfășurate online, iar alte trei discipline au ca obiect cele mai utilizate platforme în activitățile educaționale de predare-învățare- evaluare, pentru gestionarea comunicării cu elevii, a resurselor de învățare și a progresului școlar: Google Suite for Education, Microsoft Teams for Education și Moodle”, transmite Universitatea de Vest.

Stiri admitere Timisoara gif uvvg 1000x100px admitere 2024 Stiei Timisoara Muzeul TM

La finalizarea programului în 31 iulie, participanții au oferit un feedback conform căruia 40% spun că programul a fost mult peste nivelul așteptărilor, 44% consideră că programul a fost peste nivelul așteptărilor și 16% apreciază că programul a fost la nivelul așteptărilor. „Iată că organizarea acestui program de studii postuniversitare răspunde unei necesități și unei cereri reale a pieței formării și dezvoltării profesionale, privind dezvoltarea capacităților cadrelor didactice din învățământul secundar și primar, orientat spre utilizarea de instrumente, tehnologii și resurse digitale pentru realizarea activităților de predare, învățare, evaluare online în general și în învățământul de tip e-learning. Ne bucurăm pentru că acest program de studii a venit în întâmpinarea așteptărilor dascălilor din preuniversitar, este un rezultat de etapă îmbucurător, care ne motivează pe mai departe către dezvoltarea acestui program de învățământ postuniversitar”, a declarat rectorul Marilen Pirtea.Stiri Timisoara si Resita Revista Banatica 1000x100
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/