Universitatea de Vest din Timișoara, preocupată de inserția tinerilor pe piața muncii

Universitatea de Vest din Timișoara anunță deschiderea oficială a proiectului „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, unde instituția de învățământ din Banat are calitate de partener. Ceilalți membri sunt Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (lider de proiect), Universitatea din Piteşti (partener) şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (partener). Proiectul se va desfășura în perioada februarie 2019 – august 2021.

Practic, proiectul urmărește diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice. Vor fi 400 de beneficiari, dintre care 300 sunt studenți, 40 sunt cursanți, iar 60 sunt cadre didactice.

Proiectul își propune, printre altele: să facă o campanie de informare cu privire la învățământul terțiar, în zece comunități cu populație vulnerabilă, cu accent pe minoritatea rromă, să încheie 80 de parteneriate cu potențiali angajatori din mediul public și cel privat, realizarea a 16 workshop-uri cu 480 de participanți, acordare de burse pentru 40 de cursanți, realizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională, realizarea a trei programe post-universitare pentru cadre didactice, precum și a unui program pentru personalul didactic din învățământul terțiar, organizarea a patru workshop-uri în patru centre universitare, realizarea a șase oferte educaționale, realizarea a trei studii de inserție profesională, organizarea unor stagii de practică și realizarea a doua programe de studii pentru învățământul non-universitar.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”. Valoarea totală a proiectului este de 5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului Social European este de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor este de 118.278,01 lei.

Sursa foto: news.ro