Universitatea de Vest din Timișoara critică modificările aduse Legii Educației! „Adevărul în știință nu poate fi stabilit de autorități publice”

Legea Educației modificată stârnește nemulțumiri în rândul universităților din România. Universitatea de Vest din Timișoara se aliază protestului academic și sancționează încălcarea principiilor libertății academice.

Universitatea de Vest din Timișoara se aliază cu Universitatea „Babeș-Bolyai” și Universitatea din București împotriva modificărilor aduse Legii Educației. Parlamentarii au votat interzicerea activităților care răspândesc teoria identității de gen. UVT consideră că decizia contravine principiilor de funcționare ale mediului academic. „Una dintre sarcinile fundamentale ale oricărei universități este aceea de a asigura generațiilor viitoare o educație bazată pe respectul valorilor fundamentale ale umanității, pe promovarea științei și a incluziunii sociale. De aceea, Universitatea de Vest din Timișoara va susține în continuare manifestarea liberă a diversității de opinii științifice și va lua poziții publice critice la adresa oricărei tentative de cenzurare. Știința și societatea pot progresa numai în urma unor dezbateri academice libere. Interzicerea prin lege a unor teorii sau a unor discipline științifice reprezintă nu numai un demers periculos, ci și un demers lipsit de sens, atâta vreme cât adevărul în știință nu poate fi stabilit de autorități publice.”, transmite Universitatea de Vest.

Încălcarea autonomiei universitare și a libertății academice sunt principalele reclamații ale UVT, care își exprimă încrederea că problemele vor fi rezolvate în forul legislativ. „Universitatea de Vest va întreprinde toate demersurile necesare pentru a sprijini libertatea academică și autonomia curriculară a membrilor săi, inclusiv cea referitoare la studiile de gen. Ne exprimăm încrederea că aspectele semnalate vor fi corectate, fiind probabil o scăpare de moment a forului legiuitor.”, se încheie mesajul semnat de rectorul UVT.