Ultimii și la examenele profesorilor! Doar o treime dintre dascăli se pot titulariza anul acesta!

Rata de promovare la concursul de titularizare în învăţământ, la nivel național, este de 47,40%, înainte de contestaţii. Peste 100 de candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, cel mai ridicat procent al notelor peste 7 fiind în judeţul Dolj, iar cel mai scăzut – în judeţul Caraș-Severin.

Potrivit Ministerului Educației Naționale, cel mai ridicat procent de note peste 7 (interval 7 – 9,99) s-a înregistrat în judeţul Dolj (58,7%), iar cel mai scăzut, în judeţul Caraș-Severin (30,04%).

În Caraș-Severin, unul dintre candidații care dorea un post de dascăl a fost eliminat din concurs după ce a fost prins că dorea să fraudeze examenul. În total, la acest examen s-au înscris inițial 395 de candidați, dar 66 au absentat, iar 64 au ales să iasă din examen. 73 dintre aceștia nu au reușit să obțină nici măcar nota 5, iar 110 au luat între 5 și 6,99. Aceștia nu se vor putea titulariza în învățământ, dar vor putea ocupa un post ca profesor suplinitor calificat în anul școlar 2018-2019. Evident, în limita posturilor disponibile și în ordinea notelor obținute.

Contestaţiile se înregistrează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 17 iulie, până la ora 21:00, respectiv 18 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul titularizare.edu.ro în data de 24 iulie.

1000x100 casa brutarului

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 25 iulie.

În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.