UCM Reșița a intrat oficial în insolvență

Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a debitoarei SC U.C.M. REŞIŢA SA. Asta înseamnă că în perioada următoare, societatea își va desfășura activitatea sub atenta supraveghere a unui administrator judiciar. Toți banii pe care uzina îi are vor fi păstrați într-un cont special de depozit bancar.

Creditorii SC REMARUL LOGISTIC SRL, SC ENERGY HOLDINGS SRL, SC MARIUS GABRIEL TRANSPORT SRL şi SC ITALINOX ROMANIA SRL sunt cei care au cerut insolvența uzinei reșițene. Prin urmare, societatea îşi va păstra dreptul de administrare, ce constă în conducerea activității, și de administrare a bunurilor din avere, dar toate acestea vor avea loc sub supravegherea administratorului judiciar. Obligațiile ce îi revin uzinei reșițene acum sunt legate de procedura insolvenței. „Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar”, se arată în decizia instanței. Societatea UCM Reșița SA trebuie să stabilească acum cu claritate ce datorii are, iar banii îi va putea cheltui, de asemenea, sub supravegherea administratorului.

Cine preia conducerea
Administrator judiciar a fost numită firma V.F. INSOLVENŢĂ IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de lege, cu o remuneraţie de 2 500 lei, exclusiv TVA, din averea debitoarei. Acesta va trebuie să facă formalităţile privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi; să trimită o notificare, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei. Tot administratorul are obligația să le comunice tuturor celor cu care UCMR intră în contact faptul că uzina este în insolvență, așa cum prevede legea.