Tot mai multe accidente de muncă în industria de prelucrare a lemnului! ITM Caraş-Severin va înteţi controalele!

În urma controalelor efectuate în teren de către Inspecția Muncii, se constată că în domeniul prelucrării primare a lemnului se înregistrează un număr tot mai mare de accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă, accidente mortale și cu invaliditate.

Printre cauzele principale ale producerii acestor accidente, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin aminteşte: lipsa/neutilizarea echipamentului individual de protecție din dotare; lipsa/neutilizarea cu bună știință a dispozitivelor de protecție din dotare; efectuarea necorespunzătoare de poziționări, consolidări, fixări; expunerea în afara sarcinii de muncă prin deplasare/staționare în zone cu pericol temporar sau permanent de accidentare; neefectuarea la timp a operațiilor indispensabile securității muncii; omisiuni în efectuarea unor faze, operații, comenzi și manevre indispensabile securității în muncă; instruirea necorespunzătoare (formală) în domeniul securității și sănătății în muncă; stări de oboseală, neatenție, consum de alcool de către lucrători.

În consecinţă, ITM Caraș-Severin anunţă că, în trimestrele II, III și IV ale anului 2018, va desfășura acțiuni de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului.

„Din analiza dinamicii accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă, accidentelor mortale și cu invaliditate înregistrate rezultă o creștere a indicelui de gravitate de la un an la altul, fapt ce a constituit factorul determinant în demarare acestei acțiuni de control la nivel național“, precizează Mihaela Aga, inspector de muncă la ITM Caraş-Severin.