„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Proiectul ,,TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor – Reducerea numarului de copii si tineri plasati in instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS – SEVERIN, in calitate de partener, beneficiază de fonduri europene pentru extinderea reţelei de asistenţi maternali profesionişti si dezinstituţionalizarea copiilor ocrotiţi in centrele rezidentiale.

Proiectul se va derula la nivel naţional pe perioada 2019-2023, iar contractul a fost semnat la inceputul lunii noiembrie 2018.

Valoarea totala a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei, din care pentru judeţul Caraş-Severin proiectul are o valoare totala de 78.287.898,85 lei.

Prin intermediul acestui proiect D.G.A.S.P.C. Caraş – Severin vizează ca, până la sfârsitul anului 2023, să realizeze profesionalizarea si extinderea actualei reţele de asistenţi maternali profesionişti cu un număr de 100 persoane si formarea profesională continuă a acestora. In acest sens, la nivelul D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin se derulează campania de recrutare si identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist, iar incepand cu data de 18.03.2019 cursurile de formare profesională au fost demarate cu prima serie de persoane înscrise la curs.

Astfel, in vederea evaluarii capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caraş-Severin, din Reşiţa, Al. Trei Ape nr. 4, sau prin fax: 0255.217048, e-mail dgaspccs@rdslink.ro

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

1.Persoana care a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
2.Părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
3.Persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Director executiv,

Elena Amzoi