Subprefectul Purec: Să nu rezolvăm o problemă creând alte probleme la Bocșa!

În urma atacului la persoană al domnului primar al oraşului Bocşa, doresc, pentru corecta informare, să precizez opiniei publice următoarele: Cetăţeni ai oraşului Bocşa s-au înscris în audienţă la Instituţia Prefectului şi au prezentat faptul că îşi pierd domiciliul în urma unei somaţii de demolare, eliberată de către primărie în data de 06.10.2017. În urma analizării documentelor prezentate: carte de identitate cu domiciliul în respectivul imobil, eliberată de SPCLEP Bocşa în 11.08.2014 , chitanţe privind plata impozitelor către bugetul local în 11.10.2017, am transmis spre verificare şi analizarea situaţiei prezentate şi pentru luarea măsurilor legale ce se impun către Primăria Bocşa, cea care are competenţele şi atribuţiile legale în această chestiune.

Am făcut acest demers deoarece, deşi înţeleg că Primăria Bocşa doreşte să rezolve situaţia semnalată de Compania Transgaz SA Mediaş încă din 2011, acest fapt nu trebuie să genereze o alta problemă de natură socială şi anume: cetăţeni ai judeţului Caraş-Severin, posesori de CI valabilă, cu impozitele locale plătite la zi (poate de 10 ani) să rămână în timpul sezonului rece fără un domiciliu. Este de dorit ca această situaţie să fie rezolvată la nivelul UAT Bocşa, fiind prima instituţie responsabilă faţă de proprii cetăţeni.

SUBPREFECT

SEBASTIAN PUREC