STUDIU: 79% din business-ul românesc este produs de 4% din companii

La începutul anului 2018, 4% din companiile românești concentrează 79% din business și produc o cifră de afaceri de 237 miliarde de euro, în creștere cu 14% față de anul precedent.

În aceeași perioadă, numărul companiilor de impact în distress (restructurabile și insolvabile) a ajuns la 51%, depășind numărul companiilor finanțabile (sănătoase). Deși numărul companiilor de impact crește comparativ cu anul precedent, procentul de 4% al acestora în piață rămâne neschimbat, iar valoarea lor ca pondere în economie crește exponențial, informează un comunicat transmis joi de CITR Group.

Dacă până în 2017 numărul companiilor finanțabile și cel al companiilor în dificultate era relativ egal, în ianuarie 2018 balanța s-a inversat în defavoarea companiilor sănătoase, al căror număr a scăzut. 20% dintre companiile nou intrate în categoria de impact generează 5% cifră de afaceri și își bazează creșterea pe datorii suplimentare, având 74% grad de îndatorare, procent care depășește media de 60% a categoriei. În prezent, 49% dintre companii sunt considerate finanțabile, 30% restructurabile, iar 21% insolvabile. 2017 a fost un an al consolidării și stabilizării companiilor finanțabile conform indicatorilor pe valori mediane, cu menținerea gradului de îndatorare, a rentabilității activului total și a rezultatului net, și în care productivitatea angajaților și rentabilitatea activului imobilizat a crescut ușor, iar durata de încasare a creanțelor a scăzut.

leader board 728 x 90 px

În urma analizei realizate de CITR Group, a reieșit faptul că gradul de îndatorare median își păstrează trendul de creștere, activele imobilizate au un randament de utilizare mai slab, iar managementul capitalului de lucru, exprimat prin încasarea creanțelor și mișcarea stocurilor, se înrăutățește ușor.

Numărul companiilor care se îndatorează peste 70% crește la 43%, majoritatea având un grad de îndatorare sub 70%, în timp ce o treime din companiile de impact se situează în intervalul de profitabilitate de 0-5% și un grad de îndatorare sub 70%.

În ceea ce privește economia românească, rezultatele studiului arată o situare a acestora în intervalele de profitabilitate 0%-20% și un grad de îndatorare de până în 50%, cu o durată de recuperare a creanțelor de 70 de zile.

Mai mult de jumătate din cele aproape patru milioane de salariați din România sunt angajați în companii de impact.

Analizând companiile de impact pe sectoare de activitate, se remarcă faptul că discrepanța între primele două sectoare de impact din economie, din punct de vedere al cifrei de afaceri, se comprimă față de anul precedent. Comerțul, cu 38% din cifra de afaceri pe sectoare de activitate domină și în prezent, din punct de vedere al profitul livrat în economie, ponderea business-ului în piață, și se află pe locul doi din punct de vedere al numărului de angajați, după industria prelucrătoare, care o urmează în topuri, cu 31% cifră de afaceri.

Din punct de vedere al profitabilității mediane (net profit %), cele mai profitabile sectoare la începutul anului 2018 au fost sănătate (circa 10%), agricultură (9%) și activități hoteliere (8%). Industria IT a generat o profitabilitate mediană de circa 5%, în vreme ce industria prelucrătoare, care contribuie major în vânzări, are o profitabilitate mediană de circa 3%.

La începutul anului trecut, în România își desfășurau activitatea 29.000 de companii cu active peste un milion de euro.

La începutul lui 2018, companiile restructurabile performau relativ similar, cu o ușoară înrăutățire pe valori mediane prin prisma profitabilității și a productivității angajaților. Se remarcă o îmbunatățire ușoară a managementului de capital circulant printr-o colectare mai rapidă a creanțelor și o rotație mai rapidă a stocurilor, în timp ce gradul de îndatorare, rentabilizarea activului total și imobilizat se mențin în aceiași indicatori.

Din punct de vedere al modului în care au performat pe valori mediane, situația companiilor insolvabile s-a înrăutățit atât ca grad de îndatorare, profitabilitate, încasarea creanțelor cât și ca management de capital de lucru.

Analizând distribuția georgrafică a companiilor restructurabile și insolvabile, calculată ca pondere a cifrei de afaceri a acestora din total cifră de afaceri a companiilor de impact, în 2018 se observă o reducere a numărului de județe în care ponderea cifrei de afaceri a firmelor cu probleme depășea 50% (roșu) – ajungând la 6, numărul de județe cu ponderi între 30%-50% a rămas același (gri închis), în timp ce numărul de județe cu ponderi mai mici de 30% (gri deschis) a crescut.

Județele al căror procent de companii vulnerabile depășește 50% din cifra de afaceri sunt recunoscute, în general, pentru activitatea de business scăzută și greoaie, cu excepția județului Galați. Printre acestea se regăsesc: Bihor, Dolj, Caraș Severin, Buzău, Tulcea.

Specialiștii se așteaptă ca în 2019 numărul companiilor în dificultate să crească, pe fondul unei decelerări puternice a creșterii economice înregistrate în anii precedenți.