Starea de alertă amână examenul de titularizare a personalului didactic

Dascălii care doresc să devină titulari în acest an mai au de aşteptat până la organizarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor, testarea cunoştinţelor acestora fiind amânată întrucât contravine prevederilor legii stării de alertă. Astfel, potrivit Ordinului M.E.C., toate activitățile programate în calendarul de mobilitate începând din data de 18 iunie, adică de astăzi, se suspendă.

Ordinul nr. 4.549 din 17.06.2020 prevede că „pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5259/2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Reluarea activităților, prevăzute în calendarul de mobilitate, se va realiza conform unui nou calendar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, după încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României.

Titularizarea se referă la susţinerea unui examen de către cei care au absolvit facultatea, precum şi de către cei care au terminat liceul pedagogic în vederea obţinerii unui post în învăţământ. Pentru a trece examenul, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7; altfel, acesta poate candida doar pentru un post de suplinitor.

Reamintim că proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământ urma să aibă loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare.

Sursa foto principal: stiriedu.ro.