Sinecură la UEMR pentru expertul evaluator ARACIS prorector UNEFS? În interesul rectorului Andrade Bichescu, profesorul titular de la Educaţie fizică şi sportivă?

Procurorii anticorupţie sunt nevoiţi, se pare, să repună Reşiţa pe harta fărădelegilor academice. Favoruri oferite prorectorului Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (UNEFS), Vasilica Grigore, membru ARACIS, de către persoane din conducerea Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa (UEMR), pentru înlesnirea obţinerii acreditării Programului Educaţie fizică şi sportivă? Integrat în Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale al Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul UEMR, acest program îl are ca profesor titular pe Andrade Bichescu, devenit în 2017 şi rector al Universităţii reşiţene.

„Analiză a programului EFS din Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa“ a fost numit de expeditorul anonim subiectul unui e-mail primit ieri la redacţie, de pe adresa universitati100curate@gmail.com. E-mailul conţine 50 de pagini A4 în format pdf, 46 dintre acestea fiind copii ale unor documente ce par a fi din arhiva UEMR, şi are zeci de destinatari, marea majoritate cadre didactice universitare, dar şi instituţii de control, precum Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cea care se ocupă cu evaluarea, acreditarea şi autorizarea temporară a învăţământului superior din România.

Bichescu contribuie la „informarea corectă, completă și fidelă cu realitatea“

Deşi am primit e-mailul ieri dimineaţa pe la ora 10, am ales să nu facem publice informaţiile şi speculaţiile din documentul anonim atâta timp cât nu avem şi o poziţie oficială exprimată de conducerea UEMR. Aceasta ne-a parvenit aseară târziu, după ora 23, sub forma unui e-mail asumat de rectorul universităţii, conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu.

„Pentru informarea corectă, completă și fidelă cu realitatea a tuturor destinatarilor e-mailului ce are ca subiect «Analiza a programului EFS din Universitatea Eftimie Murgu Resita», vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte cu privire la cele expuse în e-mailul anterior menţionat:

  • informaţiile transmise nu prezintă poziţia unei entităţi sau a unor persoane autorizate, acest e-mail nefiind asumat, ceea ce demonstrează lipsa de răspundere pentru cele transmise;
  • documentele expuse sunt selectiv prezentate, scoase din context şi tendenţios interpretate, astfel încât să se inducă o percepţie eronată cu privire la desfăşurarea activităţilor didactice la programul de studii universitare de licenţă Educaţie fizică şi sportivă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Universitatea «Eftimie Murgu» din Reşiţa.

Conducerea Universităţii «Eftimie Murgu» din Reşiţa îşi exprimă regretul pentru disconfortul creat doamnei prof. univ. dr. Grigore Vasilica, cadru didactic valoros al domeniului Ştiinţei Sportului şi Educaţiei Fizice, considerând, în acelaşi timp, reprobabile acţiunile care urmăresc denigrarea învăţământului superior reşiţean“, transmite conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu, rectorul UEMR.

După cum lesne pare a ne lăsa să înţelegem rectorul profesor de educaţie fizică Andrade-Ionuţ Bichescu, acesta nu contestă veridicitatea celor prezentate în conţinutul e-mailului anonim! Spune doar că documentele expuse sunt selectiv prezentate, scoase din context şi tendenţios interpretate“. În faţa unei asemenea replici, considerăm că cititorii noştri sunt de-acum îndreptăţiţi să citească aşa-numita „Analiză a programului EFS din Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa“. Are 4 pagini şi face trimitere la alte 46 de pagini, reprezentând copii ale unor documente din arhiva UEMR, necontestate (aşadar) de către rectorul Andrade Bichescu. 

Un profesor de sport bine orientat

Cele patru pagini de „analiză“ încep cu precizarea că de la înfiinţarea programului de studii de licenţă Educaţie fizică şi sportivă (EFS), în 2010, Ionuţ Andrade Bichescu este coordonatorul acestui program, la care este şi profesor titular, cu gradul ştiinţific actual de conferenţiar universitar. Totodată, Bichescu este rectorul Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa, în mandatul 2017-2020. Programul EFS este integrat în Facultatea de Ştiinţe Sociale (FSS), Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale (DTSS). Directorul DTSS, care are ca atribuţii de serviciu verificarea şi monitorizarea programului EFS, este Lavinia Maria Niţulescu, conferenţiar universitar.

Personaj-cheie în analiza-delaţiune este Vasilica Grigore, prorector al UNEFS Bucureşti, profesor universitar asociat invitat la Programul EFS din UEMR. Aceasta este şi expert evaluator ARACIS, instituţia care o dată la 5 ani se pronunţă asupra calităţii programelor de studii. Programul Educaţie fizică şi sportivă funcţionează de 8 ani şi jumătate în cadrul UEMR, având avizul Ministerului Educaţiei. În 25.06.2014, programul a fost acreditat de către ARACIS şi a primit avizul de a funcţiona în următorii 5 ani, ceea ce înseamnă că programul ar trebui reacreditat, sau nu!, în următoarele patru luni!

Cadru didactic asociat… invitat să evite concursul?

Vasilica Grigore este cadru didactic asociat invitat la UEMR, programul EFS, din anul 2011 până în prezent. „Directorul DTSS, Niţulescu L. M. înaintează anual către Senatul UEMR propunerea ca d-na Grigore V. să primească calitatea de cadru didactic asociat invitat la Universitatea din Reşiţa, pentru statutul acesteia de expert evaluator Aracis, în comisia specializată care acreditează programele EFS. Invocă ca şi cadru legal art. 285 din Legea educaţiei naţionale, cu precizarea «durata determinată»”, se spune în analiză, ataşându-se şi copia unei astfel de solicitări semnate de Niţulescu.

„Având în vedere că d-na Grigore V. ocupă această titulatură de cadru didactic asociat invitat din anul 2011 până în prezent, ne întrebăm dacă este o încălcare voită şi continuă a Legii educaţiei naţionale de către Niţulescu L. M. sau o eroare de calcul matematic. Art 294, alin 3 din Legea educaţiei naţionale prevede Durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani. Diferenţa dintre cadru didactic asociat şi cadru didactic asociat invitat este că, la limita legii, s-a urmărit evitarea organizării unui concurs la fiecare început de an universitar, ce ar fi presupus prezenţa fizică a d-nei Grigore V- la Universitatea din Reşiţa. Art 286, alin. 8 din Legea educaţiei naţionale, precum şi Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante R25, Art 42, 44, 45 prevede Angajarea personalului didactic se face prin concurs“, arată petiţionarul anonim.

Art. 298 din Legea educaţiei naţionale prevede: 1. Directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare; 2. În condiţiile constatării unor nereguli, senatul universitar poate aplica sancţiuni… mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului. Or, ceea ce se întâmplă la Reşiţa este o încălcare a legislaţiei în vigoare? Sau o posibilă încălcare a eticii universitare?, întreabă autorul „analizei“. Dacă ar fi să răspundă cineva la aceste întrebări, ar trebui s-o facă în primul rând cei din Senatul UEMR, în frunte cu preşedinta Doina Frunzăverde. Care, când e vorba de aplicat sancţiuni, sunt maeştri în a-şi alege ţintele. Nu şi acum, se pare!

Conflict de interese urmat de mită academică? 

Se mai arată că Grigore este cadru didactic asociat invitat la programul EFS tocmai „pentru statutul acesteia de expert evaluator Aracis, în comisia specializată care acreditează programele EFS – aşa cum motivează Niţulescu L. M. la pagina 2. În anul universitar 2014-2015, an în care a fost acreditat programul EFS, şi anterior, Grigore V. este cuprinsă în toate statele de funcţii – pag. 4-6. S-ar fi acreditat programul EFS din Universitatea din Reşiţa fără aportul dnei Grigore V.? În anii următori, este aceeaşi situaţie. Grigore V. este cuprinsă în toate statele de funcţii pentru acreditarea din 2019. Va acredita ARACIS în continuare acest program?“. Se află sau nu Vasilica Grigore în conflict de interese? A avut sau nu un interes personal în a susţine acreditarea Programului EFS de la Reşiţa?

Fals în înscrisuri şi uz de fals, acoperite de directoarea de la Teologie?

„Analiza“ despică de-a fir a păr statele de funcţii anuale cu materiile şi numărul de ore de
predare pe semestre ale dnei Vasilica Grigore. În total, un minim de 686 ore fizice. Fiind vorba de cursuri universitare, acestea se plătesc ca 1372 ore convenţionale. „Pentru evidenţierea activităţii, la pag. 14-16 sunt anexate o parte din fişele de post semnate de Grigore V.. Ne atrag atenţia semnăturile diferite ale doamnei Grigore V.. Aceeasi situaţie remarcăm la pag 17-31. În o parte din condicile de prezenţă ale d-nei Grigore V. se observă alte câteva specimene de semnături. (Aşadar, n.r.) Semnăturile dnei Grigore Vasilica din fişele de post şi condici sunt false. Cine a semnat în locul ei? Falsul în înscrisuri (care produc consecinţe) este o infracţiune. Fişele de post şi condicile de prezenţă sunt documente şcolare ce sunt arhivate şi păstrate. Îi sunt cunoscute dnei Grigore Vasilica aceste aspecte? Dacă nu, putem vorbi de uz de fals, o altă infracţiune“.

Acelaşi document subliniază că fişele de post, condicile de prezenţă „sunt gestionate de către Niţulescu L. M. În calitate de director de departament are obligaţia de a verifica activitatea cadrelor didactice. Mai mult, lunar, pe baza condicii, directorul Niţulescu L. M. realizează pontajul pentru plata orelor efectuate. Timp de 8 ani, Niţulescu L. M. a luat în considerare aceste documente false şi incomplete“. Lavinia Maria Niţulescu este, reamintim, director al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale de la UEMR.

Dascăl acuzat de absenteism! Şi de la cursuri, şi de la examene!

Însă acuzele nu se opresc aici. S-ar fi vorbit chiar cu studenţi din anii I, II şi III care ar fi trebuit să aibă ore de curs cu Vasilica Grigore şi care spun că nu au cunoscut-o pe aceasta! Vine automat încă o întrebare retorică: În cazul în care nu s-au predat cursurile, cum se examinează studenţii?

„Paginile 40-44 sunt ataşate o parte din procesele verbale aferente examenelor. Grigore V. nu a fost prezentă la nici un examen, nici la restanţe. Cine a dat examenele în locul titularului pe perioada de 8 ani, având în vedere că pentru fiecare materie sunt în medie 4 examene şi restanţe? Observăm în josul proceselor verbale că examenele la care este titular Grigore V. sunt susţinute de alte trei cadre didactice (printre care apare şi semnătura lui Bichescu I. A.). (…)

Cum s-au putut derula examenele din moment ce titularul de curs nu s-a prezentat la nici o oră
de predare? Există cereri semnate şi înregistrate de Grigore Vasilica la Facultatea de Ştiinţe Sociale că nu se poate prezenta la examene, invocând motive de boală, participare la comisii naţionale, mobilităţi etc.? Câteva zeci de cereri ar trebui să fie înregistrate în atâţia ani. Grigore V. ştia de susţinerea examenelor/restanţelor?“, sunt întrebări la care chiar am vrea să aflăm şi răspunsul rectorului Andrade Bichescu, acest antrenor de fotbal ajuns în fruntea Universităţii reşiţene. Ajuns aici, bineînţeles, nu din vina lui, ci a celor care l-au împins în faţă.

„Analiza“ privind Educaţia fizică şi sportul de la Universitatea Eftimie Murgu punctează, din păcate, şi alte aspecte curat murdare. Care, dacă vor fi cercetate de nişte organe ce nu-şi apleacă capetele la frunzele verzi de prin Reşiţa, ne vor da adevărata măsură a răspunsurilor la ultimele două întrebări puse în analiza de mai jos: „Despre câte infracţiuni în formă continuată putem vorbi? Putem vorbi de constituirea unui grup infracţional?“. Oare ce părere au DNA şi dna ministru Ecaterina Andronescu?