Seminarii de informare pentru misiunea-n spațiul verde!

Consiliul Județean Caraş-Severin continuă seria seminariilor de informare adresate autorităţilor locale, ONG-urilor şi grupurilor universitare.

În perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2015 vor avea loc nouă seminarii de informare adresate reprezentanţilor autorităţilor locale, ONG-urilor şi grupurilor universitare din regiune, organizate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” derulat de Consiliul Judeţean.

Evenimentele fac parte din seria de 10 astfel de seminarii, parte componentă a campaniei de comunicare derulate sub numele „004 MEDIU. Misiune în spaţiul verde”, care se derulează la nivelul întregului judeţ. Primul eveniment a avut loc la Moldova Nouă, iar următoarele se vor desfăşura conform următoarei planificări: 29 septembrie – Bozovici, 30 septembrie – Anina, 1 octombrie – Oraviţa, 2 octombrie – Bocşa, 5 octombrie – Reşiţa, 6 octombrie – Caransebeş, 7 octombrie – Oţelu Roşu, 8 octombrie – Slatina Timiş şi 9 octombrie – Băile Herculane.

La evenimentele de informare, membrii echipei de implementare vor prezenta avantajele aduse comunităţii locale, precum şi implicaţiile şi stadiul de derulare al acestui amplu proiect de management integrat al deşeurilor. De asemenea, vor fi prezentate detaliat echipamentele pentru colectarea separată a deşeurilor şi unităţile de compostare individuală şi vor fi oferite detalii tehnice legate de obligațiile autorităților publice locale. Finalul fiecărui seminar este dedicat concluziilor şi răspunsurilor la întrebările punctuale ale participanţilor, prin expunerea şi argumentarea problemelor ridicate.

Detalii privind derularea acestora vor fi postate pe pagina de internet a proiectului www.004mediu.cjcs.ro, în secţiunea COMUNICARE – Evenimente şi pe pagina facebook www.facebook.com/004mediu.

Proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană. Este prevăzută construirea Centrului de management integrat al deşeurilor care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-biologică simplă la Lupac. Alte trei staţii de transfer vor fi construite la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu. În cadrul proiectului vor fi  executate şi lucrările de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Caraş-Severin. Sunt prevăzute construirea drumurilor de acces pentru depozitul central şi staţiile de transfer și achiziționarea de echipament pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Proiectul are o valoare totală de 186.398.069 lei (fără TVA).