Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 3 octombrie 2012, ora 12:00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2012.

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 13/25. 01. 2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2012, modificată şi completată.

 

3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.34/28.02.2012 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru al CLUBULUI SPORTIV BANATUL MONTAN CARAŞ-SEVERIN, cu rang de asociaţie.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Caraş-Severin.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de ocupare  a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin şi al Camerei Agricole a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2013.

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/08.04.2011 privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare

 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile, aflate în domeniul public al statului, şi administrarea Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Caraş-Severin,în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 115/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii contractuale şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, modificată ulterior.

 

10. Raport de activitate pentru anul 2011 al Clubului Sportiv Caraş-Severin. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil.

 

11.Raport anual privind activitatea SC EOLIANA  CARAŞ SRL, pe anul 2011.

 

12. Informare privind colectarea deşeurilor la nivelul judeţului Caraş-Severin

 

13. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii în semestrul I-2012.

 

14. Informare cu privire la situaţia furturilor de componente electrice comise pe raza judeţului Caraş-Severin în perioada 2011-31.08.2012.

 

15. Intrebări. Interpelări.