Ședință ordinară Consiliul Județean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 15 februarie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.12.2012.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Judeţului Caraş-Severin din  credite interne, la data de 31.12.2012.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele  îngrijite  în Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, pentru  anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu , pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul  pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena, pentru  anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea  costului mediu lunar în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap, pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosinţa gratuită a unor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.259/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Caraş-Severin” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa Prioritară 1, ce urmează a se depune în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune.

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Ansamblul urban I,situat în oraşul Caransebeş, str.N.Bălcescu,nr.106.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.239/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr.90/08.04.2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean CaraşSeverin nr.154/31.05.2011 pentru înfiinţarea şi organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.97/2010  privind aprobarea organigramei şi  a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 104/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului  Caraş -Severin cu modificările şi completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin în calitate de membru asociat la constituirea  Asociaţiei”Salus Remedies”.

16. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Porţile de Fier.

17. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.174/19.07.2012 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Caraş-Severin.

18. Informare cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II/2012.

19. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe trimestrul IV/2012

20. Raport asupra eficienţei activităţii  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2012.

21.Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, pe anul 2013.

22. Raport semestrial privind monitorizarea fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean de către Comisia pentru Protecţia Copilului  Caraş-Severin(semestrul II/2012).

23. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

24. Raport de activitate pe anul 2012 şi Programul de activitate pe anul 2013 ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat  Caraş-Severin.

25. Raport de activitate al Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici”Reşiţa, pentru anul 2012.

26. Informare asupra activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin pentru perioada, 1 iulie 2012-31 decembrie 2012.

27. Raport de activitate pe anul 2012,  al Căminului   pentru Persoane Vârstnice Sacu.

28. Raport de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa pentru perioada 01.01. 2012-31.12.2012.

29. Raport de activitate pe anul 2012 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena,

30. Raport privind activitatea sportivă desfăşurată la Baza Sportivă “Olimpia”, în anul 2012.

31. Întrebări.Interpelări.