Ședința ordinară a Consiliului Local Reșița

DISPOZIŢIA Nr. 2137
DIN 20 OCTOMBRIE 2015

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2015, ora 14.00, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, şi oraşul Pesaro din Republica Italiană.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul III 2015.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare“ al municipiului Reşiţa „post-mortem“ defunctului Alexandru Dimitrie BITANG.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare“ al Municipiului Reşiţa domnului HORA Lucien.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului de păstrare a documentelor arhivistice.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea statului de funcţii al Direcţiei „Poliţia Locală“ a municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Serviciului Public „Direcția Impozite și Taxe“.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, al Serviciului public „Direcţia de Asistenţă Socială“, al Serviciului public „Direcţia Impozite şi Taxe“, al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă“, al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Reşiţa, al Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ şi al Serviciului Public „Direcţia Poliţia Locală“ pentru anul 2016.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi S.C. Andreas Luna Park S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar mobil natural în Parcul Tricolorului.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea a 5 (cinci) foişoare amplasate în parcurile din municipiul Reşiţa, cu o valoare de inventar totală de 21.700 lei, de către Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire“ în proprietatea publică a municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului „Sistem de supraveghere video a cimitirelor“ din municipiul Reșița, achiziţionat în baza Contractului de furnizare nr. 6862/22.07.2013 cu o valoare de inventar de 68.015,24 lei, de către Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire“ în proprietatea publică a municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public – „Direcţia Poliţia Locală Reşiţa“.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

12.Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a municipiului Reşiţa pe anul 2015.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile Unităţii Administrativ-Teritoriale Reşiţa.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 228/30.08.2005 şi implicit rezilierea contractului de concesiune nr. 11557/07.09.2005 autentificat sub nr. 6617/13.09.2005 la Notar Public NEAMŢU CORNELIA, în condiţiile art. 18 lit. e) din contract.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 39/01.11.2011 pentru imobilul proprietatea UCM Reșița SA, denumit Creșă și Grădiniță, înscris în CF nr. 34198 Reșița provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 8496 Reșița Română, cu nr. top. R 202/d/9/1, în suprafață de 2860 mp, imobil situat administrativ în Reșița, str. Petru Maior, nr. 26, județul Caraș-Severin, cunoscut sub denumirea de Grădiniţa PP7, aprobat prin HCL nr. 398/24.11.2011.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor anexei la HCL nr. 16/27.01.2015, privind însuşirea Regulamentului aplicabil schimbului de locuinţe aflate în proprietatea Statului Român/Municipiului Reşiţa, în administrarea Consiliului local al Municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – STEPANESCU Mihai

17. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din HCL nr. 305/2014 privind aprobarea cheltuielilor indirecte şi a beneficiului pentru lucrările executate de către Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local“.

iniţiator: Consilier local – LUPŞA Valentin Cristian

18. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
Mass-media.

    P R I M A R,

STEPANESCU  Mihai

A V I Z A T
    S E C R E T A R,

BUCUR Lucian Cornel

Comments

  1. Podsekalnikov says:

    :)))) Foarte ocupat domn’ primar. Bunastarea resitenilor e trecuta la punctul 18. Oare cand vom vedea vreun punct cu atragerea investitiilor in zona, facilitati pt. creerea locurilor de munca? Si cum se poate observa de ani de zile primaria Resita e mai preocupata de morti decat de vii iar acum avem si dovada -„Sistem de supraveghere video a cimitirelor“. Oare or fi mortii multumiti de activitatea primariei? Dar ma opresc aici deoarece comanda domn’ primar un sondaj de opinie pe banii primariei. In urma unui studiu de fezabilitate bineanteles.

  2. Kalasnikov says:

    Podsekakalnikov, vorbeste posteriorul tau in locul gurii. Te-ai bagat si tu ca musca in rahat dar habar nu ai de administratie. Doar asa iti versi veninul ca ai o problema cu primarul. Stai linistit ca vor fi alegeri si poti sa candidezi si tu, daca esti asa de destept. Taci, ca pute…

  3. Podsekalnikov says:

    :))) kalasnikov-ule eu nu ma pricep dar ai cumva senzatia ca administratorii Resitei se pricep? 🙂 Care e masura calitatii unei administratii daca nu bunastarea cetatenilor? Ai cumva senzatia ca resitenii o duc bine? Tu pe ce lume traiesti prietene?Deschide ochii amice RESITA se duce dracului an de an si dobitocii astia din administratie nu sunt in stare sa stopeze declinul. Da, am o problema cu actualul primar la fel cum am o problema cu TOOOOTI primarii/prefectii/consilierii care sau ocupat de destinul Resitei de dupa ’89 incoace. Toti sunt niste viermi incompetenti. Stiu ca tie ti-e greu sa pricepi dar nu pe toata lumea intereseaza politica. Ce dracu e asa greu de inteles ca nu ma intereaza cine conduce orasul asta atata timp cat isi face treaba. Din partea mea primar poate sa fie si un cactus.