Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Luni, 21 decembrie, ora 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Minea Mihai.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.128/23.06.2012 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 27/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2015, modificată.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30 /12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2015, modificată.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015, modificată.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 32/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2015, modificată și completată.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 36/12.02.2015 privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene” pentru anul 2015, cu modificările ulterioare

9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol, costurile pentru convorbiri telefonice, precum și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine.

10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare asupra imobilelor denumite „Spitalul Județean – Staționar I, Staționar II și Staționar III”, situate în municipiul Reșița, aflate în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea  Spitalului Județean de Urgență Reșița.

11. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare asupra imobilului situat în Reșița, Calea Timișoarei, nr. 26, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Serviciului de Ambulanță Caraș-Severin

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014  privind aprobarea organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 121/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 39/27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public județean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din județul Caraș-Severin, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, modificată.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 166/30.09.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa, cu modificările și completările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2016 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2015 de către preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Sorin Frunzăverde şi domnul Ilie Iova.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale şi activităţilor metodice ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, pe anul 2016.

19. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat   reprezentantului județului Caraș-Severin în Adunarea generală a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Acvabanat”Caraș-Severin.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 98/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Acvabanat” Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

21. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat  reprezentantului județului Caraș-Severin în Adunarea generală a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Intercom Deșeuri Caraș-Severin”.

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 99/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Intercom Deșeuri Caraș-Severin”, cu modificările și completările ulterioare.

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 139/2008 privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin la constituirea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de  Urgenţă – ADIVEST, cu modificările și completările ulterioare.

24. Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.195/2006 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

25. Situatia plăților efectuate de S.C. Fabrica de Produse Lactate Oravița S.A., conform graficului de plată prevăzut în planul de reorganizare.

26. Informare  privind modul de îndeplinire a mandatului expres acordat domnului Virgil Popa, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.185/13.10.2015, în vederea asigurării îndeplinirii procedurilor legale referitoare la lichidarea și radierea Asociației Clubului Sportiv Caraș-Severin.

27. Informare  privind exercitarea mandatului expres de reprezentare a  autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. AQUACARAȘ S.A.

28. Analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin administraţiei publice judeţene pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun.

29. Informare  privind nivelul  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, în 9 luni – 2015.

30. Întrebări. Interpelări.