Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Marți, 13 octombrie, ora 12.00,  va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 36/12.02.2015 privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene” pentru anul 2015, cu modificările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea expresă a domnului Virgil Popa în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților debitorului Clubului Sportiv Caraș-Severin.
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare, cu titlu gratuit asupra bunului  mobil Bac de trecere  Baziaș 1, în favoarea S.C.EOLIANA CARAȘ S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Caraș-Severin și Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în vederea elaborării planurilor de acțiune pe termen scurt și monitorizării aplicării acestora.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.167/30.09.2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.166/30.09.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.265/16.12.2011 privind constituirea Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.
 9. Informare cu privire la participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin, la manifestarea „Zilei Culesului de Struguri” – „Balul Strugurilor”, ce avut loc la Vârșeț, Republica Serbia, în perioada 18-19 septembrie 2015.
 10. Informare privind lucrarea de investiție „Modernizare DJ 582 Văliug-Slatina Timiș din județul Caraș-Severin”, cod SMIS 1572
 11. Întrebări. Interpelări