Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 12 februarie 2015, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin finanţată integral din venituri proprii-sursa F, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2014, pentru finanţarea cheltuielilor pe anul 2015.
 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentelor bugetelor activităţilor finanţate din venituri proprii ale instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin finanţate din sursa E, rezultate la încheierea exerciţiului bugetar 2014, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2015.

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului propriu  al judeţului  Caraş-Severin, pe anul 2015, şi estimări  pe anii 2016-2018.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2015, şi a estimărilor pe anii 2016-2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015, şi a estimărilor pe anii 2016-2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2015, şi a estimărilor pe anii  2016-2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2015, şi a estimărilor pe anii 2016-2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului judeţului Caraş-Severin din credite interne, pe anul 2015.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.
 7. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 2.600.000 lei prevăzută în bugetul propriu al judeţului  Caraş-Severin la cap.67 „Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2015.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului lucrărilor de drumuri judeţene, pentru anul 2015.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.114/18.07.2014 privind încadrarea drumurilor judeţene de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2014- 31martie 2015.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat expres domnului Mircea Paul Ciobanu, reprezentantul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în Adunarea Generală a acţionarilor a SC AQUACARAŞ SA.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39/27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, pentru perioada  01.01.2014—30.06.2019, modificată.
 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru un traseu judeţean din Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019 din judeţul Caraş-Severin operatorului de transport declarat câştigător la şedinţa de atribuire electronică din data de 24 ianuarie 2015.
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările  și completările ulterioare.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr.145/2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa,cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.154/31.05.2011 pentru înfiinţarea și organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin și Elena”, cu modificările și completările ulterioare.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.181/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului de Vest Reşiţa, modificată.
 20. Raport privind activitatea desfăşurată de Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin în anul 2014.
 21. Raport de activitate al Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş pe anul 2014.

25. Raport privind activitatea desfăşurată  de Muzeul Banatului Montan Reşiţa, pe anul 2014.

26. Raport privind activitatea de protecţie civilă pe anul 2014.

27. Raport privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi măsurile de optimizare a acesteia pe anul 2014.

 1. Raport de activitate al Asociaţiei  Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România, pe anul 2014.
 2. Informare privind deplasarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Germania, la Expoziţia Internaţională de Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură „Săptămâna Verde” de la Berlin.
 3. Întrebări. Interpelări.
banner 1000 x 100 hd