Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin, 28 noiembrie 2019, ora 12.00

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe ordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin pentru data de 28 noiembrie 2019, ora 12.00 cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Florentin Bocșan.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 133/30.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2019.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 57/24.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2019, modificată.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 59/24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2019, modificată.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 60/24.04.2019 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2019, modificată și completată.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor SC Aquacaraș SA în vederea  aprobării unei hotărâri privitoare la înstrăinarea  unor imobile din patrimoniul societății.
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole din județul Caraș-Severin, pe anul 2020.
 10. Proiect de hotărâre privind  exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2020, stabilite de către  Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Caraş-Severin.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.143/2017 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraș –Severin, cu modificările ulterioare.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.08.2019 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.148/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș- Severin 13/09.01.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractual din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.
 15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul I nr. 19, județul Caraș-Severin
 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul II nr. 12, județul Caraș-Severin
 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul IV nr. 1, județul Caraș-Severin
 18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale, situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu nr. 16, județul Caraș-Severin.
 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din monumentul istoric ”Colonia minieră Steierdorf” situat în Anina, str. Colonia I, nr. 14, județul Caraș-Severin.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 110/28.08.2008 privind numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu modificările şi completările ulterioare.
 21. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin  în administrarea și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin
 22. Informare privind nivelul  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, la 9 luni,
 23. Intrebări. Interpelări.