Şedință ordinară a Consiliului Județean

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 18 iulie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/ 27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.15/27.01.2014 privind aprobarea bugetului judeţului Caraş- Severin din credite interne, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş- Severin, domnului SABIN GHEORGHE PĂUŢA.

5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare asupra imobilului Centrul de Plasament „Caraş- Vărădia” aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin în favoarea Consiliului Local Vărădia, în vederea realizării proiectului „Centrul de zi pentru tineri și bătrâni din comuna Vărădia”, în cadrul imobilului „Centrul de Plasament Caraș-Vărădia”.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare asupra unui imobil situat în Reşiţa, Al. Buziaş FN, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în favoarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş-Severin, pentru perioada 2014-2020”.

8. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2014- 31martie 2015.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39/27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş- Severin, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019.

10. Proiect de hotărâre privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Roşeţi Ianăş, director executiv al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului Caraş-Severin.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.96/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caras -Severin, cu modificările si completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.145/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.154/31.05.2011 pentru înfiinţarea și organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin și Elena”, cu modificările și completările ulterioare.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.143/2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu, cu modificările și completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

celtic transilvania 1000x100px

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de şcolarizare şi a tarifelor şcolare la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reşiţa, pe anul şcolar 2014 – 2015.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.146/2012privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a Serviciilor de operare a Centrului de management integrat al deşeurilor și a staţiilor de transfer din judeţul Caraş-Severin din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor in judeţul Caraş-Severin”.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.157/19.07.2012 privind desemnarea a trei consilieri judeţeni pentru a face parte din Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.156/19.07.2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru în Colegiul Director al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.126/2004, privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Comisia pentru Orientare Şcolară şi Profesională (C.O.S.P.), care funcţionează în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Caraş-Severin.

23. Informare asupra activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin pentru perioada 1 ianuarie 2014-30 iunie 2014.

24. Raport privind activitatea desfăşurată de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reşiţa în anul şcolar 2013-2014.

25. Raport anual de activitate al Asociaţiei Cluster Regional Tehnologia Informaţiei și a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România.

26. Informare privind constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G. nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public și Privat a judeţului Caraş- Severin.

27. Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru protecţia Copilului Caraş-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean (Semestrul I – 2014).

28. Informare privind modul de îndeplinire a mandatului expres acordat domnului Darian Ciobanu, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.103/19.06.2014, în vederea asigurării procedurilor legale privind dizolvarea şi/sau lichidarea Clubului Sportiv Caraş-Severin, cu rang de asociaţie.

29. Întrebări. Interpelări.