Ședință ordinară a Consiliului Județean

Președintele Consiliului Judeţean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședinţe ordinare pentru data de 19 iunie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte inscrise pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/ 27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.26/27.02.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi taxelor speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi direcţiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru anul 2015.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş- Severin.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.154/31.05.2011pentru înfiinţarea şi organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ion Românu”, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.43/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog la nivelul judeţului Caraş-Severin pe perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat încheiat între județul Caraș-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin cu oraşul Băile Herculane prin Consiliul Local Băile Herculane și Asociaţia de turism Băile Herculane, în vederea promovării şi derulării în comun a unor evenimente cultural-sportive.

12. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în calitate de partener la co-finanţarea şi implementarea proiectului „Centrul de educaţie şi îngrijire Sfântul Vasile cel Mare”, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU 2007-2013, axa prioritară 1, „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Caraş-Severin – ediţia 2012.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei structurii organizatorice în vederea instituţionalizării procesului „Plan Local de Acţiune pentru Mediu” ( PLAM) al judeţului Caraş-Severin, pentru perioada 2014-2018.

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

16. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.49/28.02.2011 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu modificările ulterioare.

17. Informare cu privire la activitatea desfăşurată de SC Ecologica Oraviţa SRL, pe anul 2013.

18. Raport de activitate pentru anul 2013 al SC ECOLOGICA BĂILE HERCULANE SRL.

19. Raport anual privind activitatea SC EOLIANA CARAŞ SRL pe anul 2013.

20. Informare privind participarea Directorului executiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, în cadrul delegaţiei României, la lucrările celui de-al 14-lea Congres al Asociaţiei Europene a Lucrătorilor de Stare Civilă, desfăşurat la Noordwijkerhout – Olanda, în perioada 15-16 mai 2014.

21. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii în trimestrul I-2014.

22. Întrebări. Interpelări.