Ședință extraordinară de Consiliu Județean

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe extraordinare pentru data de 24 aprilie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  judeţului Caraş-Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/ 27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei  de 2.250.000 lei, prevăzută în bugetul propriu al  Judeţului  Caraş-Severin la cap. 67 ,,Cultură, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2014.

4. Proiect  de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.119/30.07.2013 privind aprobarea  organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu modificările şi completările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului ,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă  şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest – etapa a III a”.

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele judeţene din Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019 din judeţul Caraş-Severin operatorilor de transport declaraţi câştigători  la şedinţa de atribuire electronică din data de 4 aprilie 2014.

8. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr. 43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

9. Raport de activitate pentru anul 2013, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al Clubului Sportiv Caraş-Severin.

10. Informarea Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Fabrica de Produse Lactate SA Oraviţa, privind activitatea societăţii şi masurile luate în executarea mandatului în anul 2013.

11. Informare despre activitatea de îmbuteliere apă minerală Perrenna Premier în asociaţie cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

12. Informare privind activitatea derulată în anul 2013 de către SC SCHILIFT SRL.

 

13. Raport anual de activitate al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST la 31 decembrie 2013.

14. Raport  privind activitatea Clubului Sportiv Banatul Montan Caraş-Severin, pe anul 2013

15. Informare cu privire la participarea unui delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la procesul de pre-recepţie şi recepţie a echipamentelor achiziţionate prin proiectul ,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest”, care a avut loc în localitatea Bielsko-Biala, Polonia, în perioada 05.04.2014 – 12.04.2014.

16.Întrebări. Interpelări.