Ședință extraordinară a Consiliului Județean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe extraordinare pentru data de 19 decembrie 2012, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2012.

2. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 13/25.01.2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2012, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la cumpărarea imobilului  monument istoric Ansamblu Cazinoului situat în oraşul Băile Herculane, str.Cerna,nr.6-18.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.239/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.8/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş Severin nr.96/2010  privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judetului Caras Severin, cu modificările si completările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea  publicului  în elaborarea  sau revizuirea planurilor de urbanism sau  de amenajarea teritoriului, la nivelul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

8. Raport anual privind activitatea de protecţie civilă la nivelul judeţului Caraş-Severin.

9.Raport  anual privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi măsurile de optimizare.

10. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la prima reuniune de lucru în cadrul proiectului „My Modular ,Intelligent,Low Cost,Do it yourself,nearly zero energy House for our Eco Green Village” acronim MILD HOME ce a avut loc la Veneţia,Italia, în prioada 18-21 noiembrie 2012.

11. Informare cu privire la participarea unui delegat al Consiliului Judeţean Caraş-Severin la vizita de studiu ce a avut locla Viena,Austria, în perioada 18-24 noiembrie 2012.

12. Informare privind deplasarea la Caen,Franţa, în perioada 14-22.11.2012.

13. Întrebări. Interpelări.