Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art. 1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 18 DECEMBRIE 2012, ora 14,00, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter,  cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. 1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2013.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii bazinului de înot „Complex municipal de Sport şi Sănătate“, situat în Reşiţa, cartier Lunca Bârzavei, str. Făgăraşului nr. 16, în „Complex municipal de Sport şi Sănătate – Ioan Schuster“.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 4.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 a Hotărârii Consiliului Local a municipiului Reşiţa nr. 226/27 noiembrie 2012 pentru aprobarea componenţei comisiei de atribuire autorizaţii taxi rămase disponibile în Municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 5.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 170/25.09.2012 privind reorganizarea Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local“ şi aprobarea tarifelor de deszăpezire.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activităţile de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

Diverse.