Ședința extraordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin în data de 30.04.2020

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin pentru data de 30 aprilie 2020, ora 12.00 cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiar-contabile anuale a Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2020.
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 44.442,13 mii lei din excedentul bugetului local al Judetului Caras-Severin rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, în valoare de 53.195,66 mii lei, în anul 2020.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraş-Severin, pe anul 2020.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 50/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2020, modifică.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C AQUACARAS S.A., pe anul 2020.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Caraș-Severin.
 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș-severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului parte din Casa Neff I, cu baie publică, azi locuințe și sediu firme, situat în municipiul Reșița. str. Traian Lalescu nr.18, județul Caraș-Severin.
 11. Proiect de hotarăre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul II nr. 12, județul Caraș-Severin.
 12. Proiect de hotarare privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul I nr. 19, județul Caraș-Severin.
 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban Oravița situat în Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, județul Caraș-Severin.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului lucrărilor de drumuri județene finanțate din sume defalcate din TVA”, pentru anul 2020.
 15. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.18/30.01.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Caraș-severin nr.47/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul”Reabilitare DJ57G L=7,249 km Gârbovăț-Lăpușnicu Mare 4 tronsoane”, cu modificările și completările ulterioare.
 16. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru acord unic(C.A.U.) în structura compartimentului funcțional Arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin.

NOTA: Ședința va putea fi urmărită în cadrul unei transmisiuni LIVE pe contul de Facebook al Consiliului Județean Caraș-Severin.