Secretarul municipiului, evaluat! Consiliul Local a desemnat o comisie care va analiza activitatea juristului Dan Ciucu

În cadrul ultimei ședințe de consiliu a fost stabilită comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Unității Administrativ Teritoriale Lugoj, jr. Dan Ciucu. Alături de primarul Claudiu Buciu, din comisie mai fac parte doi consilieri locali, Bogdan Ștefan Blidariu și Diana Szucs, desemnați prin vot.

„Raportul de evaluare privește activitatea desfășurată de secretarul UAT de la 1 ianuarie, la 31 decembrie 2020. Analiza se referă doar la nivelul anului 2020. Astfel de evaluări se fac în fiecare an, conform legii, și privesc obiectivele de îndeplinit, prevăzute în fișa postului.”, ne-a declarat Ștefan Bogdan Blidariu, viceprimarul municipiului Lugoj.

Vor fi analizate și notate: capacitatea de implementare, capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de asumare a responsabilităților; autoperfecționarea și valorificarea experienței dobândite; capacitatea de analiză și sinteză; creativitatea și spiritul de inițiativă; capacitatea de planificare și abilitatea de a acționa strategic; capacitatea de a lucra independent; capacitatea de a lucra în echipă și competența în gestionarea resurselor alocate.

Fiecare membru al comisiei va acorda o notă de la 1 la 5 pentru îndeplinirea obiectivelor și una pentru îndeplinirea criteriilor de performanță. La final se va face o medie. Evaluarea este programată până la data de 31 ianuarie.

Jr. Dan Ciucu, absolvent al Universității Europene Drăgan, este Secretar al Municipiului Lugoj din anul 2008. În perioada 1997-2008, a fost șeful Serviciului de Administraţie Locală şi Juridic la Primăria Municipiului Lugoj, iar anterior, între anii 1992 și 1997, a lucrat la Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj.