Se fac angajări la Penitenciarul Timișoara! Peste 20 de posturi disponibile

Penitenciarul Timișoara scoate la concurs 23 de posturi de agent din sursa externă. Cei interesați trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Potrivit reprezentanților instituției, posturile scoase la concurs sunt: un post vacant de execuție – agent (conducător auto), în cadrul sectorului economico-administrativ, un post vacant de execuție (agent) – asistent medical (farmacie), în cadrul sectorului medical și 21 de posturi de agent în cadrul sectorului pentru siguranța deținerii și regim penitenciar, dintre care 19 posturi de agent operativ (bărbați) și două posturi de agent operativ (femei).

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: au cetățenia română și domiciliul în România, cunosc limba română, îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege, au 18 ani împliniți, capacitate deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției, nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, îndeplinesc condițiile specifice postului, nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare în ultimii 5 ani, au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfășurării probelor de concurs, nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații și obțin autorizație pentru funcțiile care implică lucrul cu informații clasificate, după promovarea concursului.

Condițiile specifice pe care cei interesați trebuie să le îndeplinească, probele de concurs, tematica și bibliografia pot fi consultate AICI. Informații suplimentare se pot obține și de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Timișoara. Activitățile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic.