Se dă startul depunerii cererilor pentru comercializarea mărțișoarelor! Care sunt actele necesare?

Tarabele cu mărțișoare vor fi, ca în fiecare an, nelipsite la Timișoara. Săptămâna aceasta se pot depune cererile în vederea obţinerii avizului pentru desfăşurarea comerţului stradal pentru comercializarea mărţişoarelor, a felicitărilor şi a altor miniaturi reprezentative. 

Se acordă o singură locaţie pentru fiecare solicitant, pe o suprafaţă de 2 mp. Cererile se vor înregistra la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada 18-21 februarie, camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Actele necesare sunt cererea-tip obţinută de la ghişeele 8 sau 9, camera 12 și copie buletin de identitate, carte de identitate  sau copie act firmă (copie Certificat Unic de Înregistrare).

Pentru locaţiile din Piaţa Victoriei solicitanţii trebuie să deţină copie C.U.I./Carte de Identitate/ buletin cu domiciliul în Timişoara, carnet student (Facultatea de Arte Plastice), carnet meşteşugar eliberat de Asociaţia Meşteşugarilor şi Comercianţilor Tradiţionali şi o simulare fotografică a exponatelor prezentate spre vânzare pe panouri tip şevalet.

Taxa de autorizare de 69 de lei, taxa de imprimat de 6 lei şi taxa de ocupare a domeniului public de 3 lei/mp/zi în zona A sau 2 lei /mp/zi în zona B se achită anticipat pe toată perioada de autorizare, la momentul înregistrării cererii la casieria camerei 12, după emiterea notei de plată de la ghişeul 8 sau 9, fără posibilitatea restituirii acestor taxe.

Perioada de comercializare este 27 februarie-2 martie, în următoarele locaţii:

 • A- Piaţa Victoriei;
 • A- Ceas Floral – bd. Proclamaţia de la Timişoara-platou;
 • A- str. Mărăşeşti;
 • A- Piaţa A. Mocioni – platou;
 • B- Parcul Copiilor (bd. Revoluţiei 1989) – platou;
 • B- Bd. Regele Carol I (de la str. I. Văcărescu până la str. Gen. I. Dragalina);
 • B- Piaţa Nicolae Bălcescu;
 • B- Dâmboviţa – platou;
 • B- Calea Şagului colţ cu L. Rebreanu (ARTA TEXTILĂ);
 • B- Calea Şagului colţ cu str. L. Rebreanu (PROFI);
 • B- în faţa Pieţei Doina – platou;
 • B- Calea Martirilor colţ cu str. Naturii;
 • B- Piaţa din zona Soarelui;
 • B- Calea Buziaşului – platou;
 • B- zona Spitalului Judeţean (str. Arieş);
 • B- str. Daliei (între str. Al. Vaida Voievod şi L. Catargiu);
 • B- str. S. Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor (zona Modern);
 • B- Piaţa Traian;
 • B- Calea Sever Bocu;
 • B- str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel;
 • B- Calea Aradului – str. Liege;
 • B- CaleaTorontalului – platou;
 • B- str. Circumvalaţiunii – platou;
 • B- zona Piaţa Dacia;
 • B- str. Gen. Dragalina – bd. Gării.
 • B- Aleea F.C. Ripensia.

Operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii Publicitare, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în aviz.

Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi ducând la retragerea Avizului eliberat de autoritatea locală a municipiului Timişoara.

Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate de către deţinătorul avizului altei persoane, duce la retragerea Avizului şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Sursa foto: banatulmeu

tmc 640