Școala după școală! Peste 250 de elevi lugojeni din ciclul primar și gimnazial – înscriși la orele remediale

Programul național pilot de tip „Școală după școală”, dedicat activităților de învățare remedială, implică mai multe școli din Lugoj.

Programul „Școală după școală” este destinat elevilor din ciclurile primar și gimnazial, de până la clasa a VIII-a inclusiv, având drept obiectiv organizarea de activități remediale atât pentru elevii care au nevoie să-şi sporească șansele de a accesa niveluri superioare de educație, precum şi pentru cei care se află în risc de abandon școlar. Sunt eligibili elevii de până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc sau situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale, desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

La Lugoj s-au înscris, până în prezent, în program un număr total de 257 de elevi, dintre care 89 din ciclul primar și 168 din ciclul gimnazial. Școlarii care participă la orele remediale sunt împărțiți în grupe de studiu, cursurile desfășurându-se cu prezența fizică a acestora. Dacă o școală nu organizează cursuri remediale, dar sunt elevi care depun cereri pentru aceste ore, atunci elevii pot participa la activitățile remediale în cadrul altor unități de învățământ decât cele în care sunt înmatriculați.

leader board 728 x 90 px

Pentru elevii lugojeni din ciclul primar, programul „Școală după școală” va avea loc la centrul de la Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu”, unde s-au constitut 3 grupe de studiu, alcătuite din 24 de elevi ai școlii gazdă, 5 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 2 și 5 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 4.

Tot centru pentru elevii din învățământul primar este și Școala Gimnazială „Eftimie Murgu”, cu 41 de elevi înscriși, împărțiți în 3 grupe, precum și Școala Gimnazială Nr. 12 Măguri, cu o grupă de 14 elevi.

În ceea ce privește ciclul gimnazial, la centrul de la Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu” s-au înscris până în prezent la orele remediale un număr total de 28 de elevi (clasele V-VIII), ce vor fi împărțiți în două grupe. Centrul de la Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” are cei mai mulți elevi de gimnaziu înscriși în program, respectiv un total de 76, împărțiți în 5 grupe.

La centrul de la Școala Gimnazială Nr. 4 s-au înscris 25 de elevi ai școlii gazdă, 4 elevi de la Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu”, 10 elevi de le Școala Gimnazială Nr. 2 și alți 10 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 3. Școlarii vor fi împărțiți în 4 grupe.

La Școala Gimnazială Nr. 12 Măguri s-au înscris un număr total de 15 elevi, care vor constitui o grupă de pregătire.

Potrivit ordinului de completare a normelor metodologice de aplicare a programului național pilot de tip „Școala după școală”, emis de Ministerul Educației, se urmărește flexibilizarea programului pentru activitățile remediale prin faptul că școlile vor avea posibilitatea să organizeze programul fără o aprobare a inspectoratului școlar. Sunt considerate, din oficiu, unități organizatoare toate unitățile de învățământ în care se poate organiza cel puțin o grupă de elevi.

Totodată, este prevăzută cuprinderea în program, necondiționată de termene, a elevilor, într-un mod continuu și adaptat nevoilor acestora. Părinții sau reprezentanții legali ai elevilor pot depune solicitările de cuprindere a acestor elevi în program, în mod continuu, până la data de 25 ale fiecărei luni.

Programul orar al activităților remediale se va stabili la nivelul unității de învățământ, de către cadrul didactic, cu consultarea elevilor și a părinților sau a reprezentanților legali ai acestora.

Activitățile de învățare remediale desfășurate în cadrul programului național pilot de tip „Școală după școală”, prestate de cadrele didactice, sunt remunerate cu suma de 100 lei/oră – tarif brut.