S-a terminat cu drumurile oaselor! Primii 460 de kilometri de drum judeţean ajung la Consiliul Județean Caraş-Severin!

Administrația județeană a început deja acţiunea de intabulare a terenurilor pe care sunt construite principalele drumuri judeţene din Caraş-Severin, după 26 de ani în care ele au fost mai mult sau mai puțin întreţinute de judeţ, dar figurau în proprietatea Statului Român.

Faptul că, la Cartea Funciară, Consiliul Judeţean nu era proprietarul terenurilor a făcut să nu poată fi accesată nicio finanţare europeană sau de la CNI pentru repararea sau modernizarea acestor drumuri, Caraş-Severinul ajungând pe ultimele locuri din ţară la starea drumurilor judeţene şi comunale. Lungimea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Caraş-Severin este de 878,700 km şi cuprinde 39 de drumuri. „Acestea se află în prezent în proporţie de 46% în stare rea, necesitând lucrări de modernizare/reabilitare, 35% în stare medie spre rea, necesitând lucrări de întreţinere curentă şi periodică precum şi lucrări de reabilitare/modernizare şi 19% în stare bună”, explică Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Reţeaua de drumuri judeţene se confruntă cu probleme ca urmare a subfinanţării din ultimii ani şi a îmbătrânirii îmbrăcăminţilor asfaltice. „Deşi avem documentaţii tehnice realizate pentru aproape 60% din reţeaua de drumuri judeţene, nu am putut beneficia de fonduri guvernamentale sau europene pentru reabilitarea acestora, iar pentru activitatea de întreţinere nu dispunem de resurse financiare suficiente, având în vedere starea de degradare a drumurilor şi faptul că judeţul Caraş-Severin se află pe locul 2 în ţară după lungimea drumurilor care străbat zona montană şi deluroasă. Pentru anul 2016, Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin a solicitat Consiliului Judeţean Caraş-Severin să promoveze spre finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, investiţii pentru următoarele drumuri judeţene:

leader board 728 x 90 px

 Reabilitare DJ 581, Giurgiova – Grădinari, km 30+500 – 39+000,

  1. Modernizare DJ 608A, Maciova – Ciuta – Obreja, km 12+000 – 19+451,37,
  2. Reabilitare DJ 571F, DN 57B – Eftimie Murgu, km 0+000 – 5+463, L=5,463 km,
  3. DJ 585, Bocşa – Ramna – Valeapai – Duleu – Limită judeţ Timiş, km 9+100 – 36+200,
  4. Pod pe DJ 608 Plugova la km 2+008,
  5. Pod pe DJ 608 Teregova la km 40+300”, mai arată funcţionarii judeţului.

Pentru întreținerea curentă a drumurilor județene, în anul 2016 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 27/27.01.2016 privind aprobare „Program  lucrări de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”,  suma de 1.500 mii lei.

Suma va fi utilizată pentru contractarea unor lucrări în cursul anului 2016, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Caraș-Severin urmând să organizeze procedurile de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de întreținere curentă a drumurilor judeţene.

Făcând o medie a alocărilor din ultimii zece ani, respectiv 2006 – 2015, pentru această activitate de întreţinere curentă pe întreaga reţea de drumuri judeţene, observăm că aceasta a fost de 7011,80 mii lei, ceea ce conduce la concluzia că Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului Caraş-Severin va fi în imposibilitatea de a asigura condiţii optime desfăşurării traficului, cu suma alocată în anul 2016.

Din acest motiv au fost realizate lucrări de reparaţii prin plombare cu mixtură asfaltică pe suprafeţe extinse pe drumul judeţean DJ 582A, Reşiţa – Tîrnova, şi lucrări de reprofilare cu adaos de material pietros pe drumul judeţean DJ 587, pe tronsonul cuprins între Fîrliug şi Duleu.

În lunile iunie – iulie 2016 au fost produse pagube însemnate pe drumurile judeţene din judeţul Caraş-Severin dintre care amintim: DJ 582, Slatina Timiş – Brebu Nou, DJ 608 Teregova – Mehadica, Luncaviţa – Mehadica, DJ 608C, Bucoşniţa – Slatina Timiş, DJ 587, Păltiniş – Delineşti, DJ 573, Ciudanoviţa – Jitin, DJ 582, Reşiţa – Tîrnova, DJ 571, Sasca Montană – Cărbunari, DJ 581, un podeţ cuprins între localităţile Ticvaniu Mare şi Grădinari, DJ 585, Ramna – Valeapai, DJ 572, Doclin – Tirol, DJ 585 Fîrliug – Duleu, DJ 572, Berzovia – Vermeş – limită judeţ Timiş.

În vederea executării ulterioare a unor lucrări de reabilitare/modernizare a drumurilor judeţene Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin a contractat servicii pentru intabularea următoarelor drumuri judeţene:

DJ 572, Comorîşte – Forotic – Brezon – Surducu Mare – Doclin – Tirol – Fizeş – Berzovia – Vermeş – Izgar – limită judeţ Timiş, 55,70 km,

DJ 585, Doclin (DJ 572) – Biniş – Bocşa – Ramna – Valeapai – limită judeţ Timiş (Duleu),

DJ 587, Păltiniş (DN58) – Rugi – Ohabiţa – Delineşti – Apadia – Brebu – Zorlenţu Mare – Dezeşti – Fîrliug – Valea Mare – Duleu (DJ 585),

DJ 581, Reşiţa – Grădinari,

DJ 571B, DN 57B Bozovici – Cărbunari,

DJ 571G, DJ 571B – Lăpuşnicu Mare,

DJ 571, Moldova Nouă – Ciuchici, 40 km,

DJ 608, Plugova (DN 6) – Cornereva – Rusca – Teregova – Luncaviţa – Mehadica – Crusovăţ (DN6),

DJ 608B, Căvăran (DN 6) – Copăcele – Zorlencior – Zorlenţu Mare (DJ 587),

DJ 608C, Slatina Timiş – Bucoşniţa – Petroşniţa – Valea Timişului – Bolvaşniţa – Vîrciorova.

Potrivit preşedintelui CJ, Silviu Hurduzeu, funcţionarii Consiliului Judeţean, DADPP, lucrează din greu alături de cei ai OCPI Caraş-Severin şi speră ca, în maximum două săptămâni, să fie finalizată documentaţia de intabulare a acestor drumuri. „Aşa vom putea şi noi să punem proiecte pentru finanţarea reparării sau modernizării acestor drumuri”, a mai spus preşedintele Consiliului Judeţean.