Concurs cu confirmare pe posturi la Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin?

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează, în aceste zile, concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare judeţene şi a funcţiilor vacante de directori ai caselor corpului didactic (CCD).

În vederea ocupării funcţiilor de inspector şcolar general adjunct participă, la concursul pentru Caraș-Severin, Constantin Nicolaescu, Mircea Meilă și Simona Radoslavescu. Dosarele de înscriere au fost depuse, la sediul Inspectoratului Școlar Caraș-Severin, iar probele au loc la sediul Ministerului Educaţiei. Cei trei candidați sunt însoțiți la București de inspectorul general Adrian Doxan.

Metodologia de concurs, bibliografia, modelul de CV Europass, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs au fost afişate atât la sediul MENCS, cât şi la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean.

leader board 728 x 90 px

Deşi concursul este pentru ocuparea unor funcţii vacante, în prezent, potrivit site-ului ISJ Caraş-Severin, funcţiile de adjuncţi ai inspectorului general sunt ocupate de doi dintre cei trei candidaţi, Simona Radoslavescu şi Mircea Meilă.