Românii care nu-și mai pot plăti ratele pentru casă pot cere o locuință de la Primărie

Românii care nu mai pot plăti ratele la casă, dar nici nu își permit să se mute în chirie, pot cere ajutorul Primăriei. Începând de astăzi, legea prevede ca administrația locală să intervină în sprijinul celor nevoiași, oferindu-le o locuință.

Cei care au fost evacuați din locuința cumpărată cu împrumut de la bancă fiindcă nu au mai putut plăti ratele, pot solicita, începând de vineri, 23 iunie, o locuință de sprijin. Cererea se depune la Primărie, în baza Legii 143/2017. Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar.

Conform Legii 143/2017, care modifică Legea locuinței, persoanele sau familiile care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar și a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței, au dreptul la o locuință de sprijin, cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp, anunță Mediafax.

„Locuințele de sprijin se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le-au cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local, în condițiile prevederilor prezentului capitol. De aceste locuințe pot beneficia persoanele și familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințe, în urma neachitării obligațiilor derivate din contractele de credit ipotecar”, se arată în actul normativ.

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situată locuința de sprijin.

Legea prevede că beneficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii, după caz.