Repetăm sau nu repetăm?

Preocuparea pentru cele formale mă obligă să simt ambiguitatea unei alăturări de tipul: plăcinte cu carne şi brânză, combinație, de altfel, frecventă. Ce se înțelege din combinația de cuvinte? Și cu carne, și cu brânză? sau Ori cu carne, ori cu brânză? Pe cât de inocentă la o primă citire, pe atât de declanșatoare de amuzament la o a doua. Gustul pentru detalii, pentru curiozitate, scepticismul și analiza atentă își cer drepturile. Dincolo de reguli stă ideea de a transmite o informație; iar la capătul ideii se află un destinatar: cel care primește informația. Pe scurt: prepoziția trebuie repetată pentru a nu transmite mesaje neclare, interpretabile.

Alt context, aceeași problemă: călătoria cu tramvaiul și cu autobuzul e învelișul sonor al ideii că mergem și cu tramvaiul, și cu autobuzul. Scoaterea unei prepoziții din context (pentru a evita repetiția, poate) trimite însă spre ideea că facem o călătorie ce presupune utilizarea ambelor mijloace de transport. Așadar, propoziția „Călătoria cu tramvaiul și autobuzul va fi mai scumpă în județul Arad”. (https://adevarul.ro) cere repetarea prepoziției. Alternativa: schimbarea conjuncției copulative și cu un sau disjunctiv. Scopul? Claritatea mesajului! Ce vreau să transmit? Asta e întrebarea care impune forma.

Cu toate acestea, nu pot să las orice lucru sub chingile lui trebuie. Formulărilor de tipul: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie; Direcţia de Prevenire şi Investigare a Corupţiei şi Fraudelor; Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri; Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nu li se poate reproșa absența prepoziției, nerepetarea elementului de legătură nefiind responsabilă de crearea ambiguității. E vorba aici, desigur, despre denumirile unor instituții sau ale unor compartimente instituționale – variante extinse ale unor acronime cunoscute care, din pragmatism, evită repetițiile.

Până la urmă, gramatica nu e matematică (mereu)! Nuanțele au farmecul lor, iar excepțiile nu fac decât să întărească importanța detaliilor în comunicare.